หนิง เผยไม่ใส่ซอง งานแตงโม ให้แม่

จากการ เ สี ย ชี วิ ต ของ นั ก แ ส ด ง ชื่อดัง แตงโม นิดา โดยจะมีการ จั ด ง า น พิ ธี อ า ลั ย ที่ ค ริ ส ต จั ก ร ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 นี้

ซึ่งก่อนหน้านี้ ด้านภนิดา แม่ของแตงโม ได้ออกเผยถึงการ เ รี ย ก เ งิ น เ ยี ย ว ย า จาก ปอและโรเบิร์ต ทำให้เกิด ก ร ะ แ ส วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ ใน โ ล ก โ ซ เ ชี ย ล อย่างมาก

ล่าสุด ร า ย ก า ร คุย แ ซ่ บ โ ช ว์ ที่มี หนิง พีเค ชมพู่ ก่อนบ่าย ได้เชิญ ท น า ย ตั้ม ษิทรา และ บีม ศรัณยู มา พู ด คุ ย เกี่ยวกับ ค ดี ของแตงโม

และช่วงท้าย ร า ย การ ได้มีพูด คุ ย ถึงเรื่องการใส่ ซ อ ง ร่วม ทำ บุ ญ ให้กับแตงโม ที่ว่าจะใส่ ซ อ ง ทำ บุ ญ กันไหม จะใส่ให้คุณแม่ หรือ นำไปทำ บุ ญ ที่อื่น

ทั้งนี้ด้านหนิง เผยว่า ตนกับเพื่อนๆ ได้คุยกัน และเชื่อว่าวันงาน คนมา ร่ ว ม งาน เ ย อ ะ อยู่แล้ว ใส่ ซ อ ง ทำ บุ ญ เ งิ น จะไปอยู่กับใคร

ควรที่จะมี ก ล่ อ ง ตรง ก ล า ง ไหม ให้คิดว่า เ งิ น ตรง ทำ บุ ญ ให้แตงโม แต่ตนขอ ไ ม่ ใ ส่ ให้แม่ บีม เผยว่า มันอยู่ที่เจ้า ภ า พ หรือ

คน จั ด ง า น เป็นใคร ก็อาจใส่ ซ  อ ง กลาง แต่สุดท้ายก็อาจเป็นแม่ที่จะนำ เ งิ น ไปทำ บุ ญ ต่อ ตนก็ไม่ทราบ

ต่อมาทนายตั้ม ได้มอง เ ห มื อ น บีม  ต้องมี เ จ้ า ภ า พ ที่จะนำ เ งิ น ไปทำต่อ แต่ใครจะ ก ล้ า รั บ หน้า ถ้าไม่ใช่แม่หรือพี่ เพราะมันเกี่ยวกับเรื่อง เ งิ น

ขณะเดียวกัน พีเค คิดเหมือนกับหนิง เพราะถ้าแม่ไม่พูดเรื่อง เ งิ น เลย ก็เชื่อว่าหนิงก็ต้องเอาให้แม่ ตนไม่ใส่ แต่จะฝากหนิงใส่

หนิง

แม่ภนิดา

ชมพู่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *