พล่ากุ้ง เผยสาวแฉเรื่องบนเรือ

สำหรับ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่สร้างความ เ ศ ร้ า โ ศ ก เ สี ย ใ จ อย่างมาก กับการ เ สี ย ชี วิ ต ของ

ด า ร า ดัง แตงโม นิดา พ ลั ด ต ก เ รื อ ตั้งแต่ 24/3/65 ซึ่งหลายคนยัง ติด  ใ จ และ ส ง สั ย กับเรื่องราวที่ เ กิ ด ขึ้ น

ครั้งนี้ว่าเป็น อุ บั ติ เ ห ตุ หรือมี ส า เ ห ตุ อื่น ร่ ว ม ด้วย ทั้งช่วยตาม ห ลั ก ฐ า น ต่างๆ เพื่อต้องการให้แตงโม รับความเป็น ธ ร ร ม

แต่ ข ณ ะ นี้ในด้านของ ค ดี อยู่ในการทำงานของ เ จ้ า  ห น้ า ที่ ที่เรียกคนบนเรือทั้ง 5 คนมา ส อ บ ป า ก คำ

และเก็บ ห ลั ก ฐ า น พิ สู จ น์ เพื่อทำ สำ น ว น ค ดี และ ช า ว เ น็ ต ต่าง จั บ ผิ  ดข้อ สั ง เ ก ต มากมาย

ล่าสุด ด้านดีเจพล่ากุ้ง ได้เผยข้อความที่ ส น ท น า กับบุ ค ค ล รายหนึ่ง ที่อ้างว่าคนรู้จัก เคย รั บ งานกับ

คนที่อยู่บน เ รื อ ของแตงโมด้วย และไปก่อนหน้าวันที่แตงโมจะ พ ลั ด ต ก เ รื อ

และเผยอีกว่าเป็นคนดังกล่าว มี นิ สั ย เป็นคนอารมณ์ โ ม โ ห ร้ า ย พร้อมระบุว่า

เรื่อง บ น เ รื อ อย่า เ ชื่ อ ทั้งหมด ความ จ ริ ง ต้อง ป ร า ก ฎ และดีเจพล่ากุ้ง ได้โพสต์ผ่าน เ ฟ ซ บุ๊ ค ส่วนตัว ที่เป็นข้อความฝากถึง ตำ ร ว จ ไทย

โพสต์

แชท

ส น ท น า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *