เผยแชท กระติก ยอมรับ พลาดเอง

จาก ป ร ะ เ ด็ น ร้ อ น แ ร งที่หลายคนต่าง จั บ จ้ อ ง อยู่ นั่นคือการ เ สี ย ชี  วิ ต ของ นั ก แ ส ด ง สาว แตงโม นิดา

ที่ดูเหมือนเป็น ค ดี ที่ เ งื อ น งำ บางอย่าง ซ่ อ น อยู่ ก่อนหน้านี้ด้าน พนิดา คุณแม่ของแตงโม

ได้ออกมา พู ด คุ ย ผ่าน ร า ย ก า ร โ ห น กร ะ  แส จนถึงช่วง นึ ง ที่คุณแม่เผยว่า ต อ น นี้ ตนให้ อ ภั ย ไ ฮ โ ซ ปอ

กับ โรเบิร์ต ร้อย เ ป อ ร์ เ ซ น ต์ แล้ว เนื่องจาก ปอได้แสดงถึง ค ว า ม เ สี ย ใ จ ตั้งแต่วันแรกที่แตงโมตกเรือ

มาถึง ต อ น นี้ ปอก็ยังโทรมา  ร้ อ ง ไ ห้ กับตนตลอด แต่ฮิปโปนั้นให้ อ ภั ย แค่ 50

เพราะเห็นว่าวันที่ เ กิ ด เ ห ตุ เห็นอยู่กับ ก ร ะ ติ ก และยังให้ตนปิด ข่ า วอีก ส่วน กระติกไม่ให้ อ ภั ย เลย

ล่าสุด ได้มี เ พ จ หนึ่งของ เ ฟ ซ บุ๊ ค ได้เผยภาพ แ ช ท ส น ท น า ซึ่งเห็นว่าเป็นชื่อ แ ช ท ของกระติก

ที่ กำ ลั ง คุยกับคนๆนึงอยู่ ที่ด้านกระติก ย อ ม รั บ ว่าตนนั้น พ  ล า ด เ อ ง ที่รับ งาน

และในเรื่องของ แ ช ท นั้นยังไม่ ท ร า บ ความ แ น่ ชั ด ว่าเป็นเรื่อง จ ริ ง หรือไม่ คงต้องรอ ติ ด ต า ม กันต่อไป

แตงโม กระติก

แชท ลั บ

กระติก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *