ทนายตั๊ม เผยชี้จุด ไม่ได้ตกหลังเรือ

จากความ คื บ ห น้ า ค ดี  แตงโม นิดา ที่ เ สี ย  ชี วิ ต จากการ พ ลั ด ต ก เ รื อ

ที่ยังเป็น ป ริ ศ น า อยู่ ทำให้หลายคน รวมทั้งคน บั น เ ทิ ง ต่าง ตั้งข้อ ส ง สั ย อยู่มากมาย

ล่าสุด ทนายตั๊ม หรือ นายษิทรา ได้มายังอู่ ที่เก็บ เ รื อ เพื่อจะมาดูด้วยตาตนเอง

เพราะเกิดความ ส ง สั ย จนนอนไม่ ห ลั บ หลังจากนั้นยิ่งทำให้ตนเชื่อว่า

ร อ ย แ ผ ล ที่ขาแตงโม ไม่ใช่ ถูก ใ บ พั ด เ รื อ เพราะ รอยต้องมีหลาย ร อ ย และ รุ ย กว่านี้

อาจจะเกิดจาก ฟิ น ที่อยู่ใต้ ใบ พั ด ก็ได้ ถ้าโดน ฟิ น จ ริ ง แสดงว่า ต้องไม่ตกจาก ท้ า ย เรือ

เนื่องจากความ เ ร็ ว และ แ ร ง ก ร ะ แ สน้ำนั้น ตัวคนจะไม่ถูก ดู ด ก ลั บ ไปใต้ท้อง เ รื อ อย่างแน่นอน

จึงอยากให้ ผู้ รู้ และ ชำ น า ญด้านนี้แบบ เ ฉ พ า ะ ทาง เข้ามาช่วย ต ร ว จ ส อ บ หา ข้ อ เ ท็ จ จริง ตรงจุดนี้ด้วย

และอยากให้มีการ เ ก็ บ ฟิ น ใต้ ใบ พั ด เ รื อ ไปต ร ว จ ส อ บ และหา ดี เ อ็ น  เ อ ด้วย

แตงโม

ทนายตั๊ม

ใ บ พั ด เรือ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *