เพื่อนพูดไม่ตรงกัน หลังถูกนำลงเรือ

รายงาน จาก ชุด ส อ บ ส ว น ค ลี่ ค ล า ย ค ดี การ เ สี  ย ชี วิ ต ของ น า ง เ อ ก สาว แตงโม นิดา

มีการ เ ชิ ญ ตัวผู้ที่อยู่ในเรือ คื น เกิด เ ห ตุ เพื่อทำการจำลอ ง เ ห ตุ ก า ร ณ์ โดยมี กระติก ไฮโซปอ จ๊อบ และแซน

ส่วนอีกคนที่ไม่ค่อยออกสื่ออย่าง โรเบิร์ต นั้นไม่ได้มาลง เ รื อ ด้วย เนื่องจาก ป่ ว ย มีความ ดั น ขึ้ น สูง

ล่าสุด ได้มีการเผยถึง คำให้ ก า ร ของเพื่อนทั้ง 5 คน ว่า พู ด ไม่ ต ร ง กัน มีหนึ่งใน พ ย า น ที่บอกในการ ลั ก ษ ณ ะ ของการ ขั บ เ รื อ

ทำ น อ ง ว่าขับแบบ ก ร ะ ช า ก และ จ๊อบ ที่เป็น พ ย า น ได้พูด ใ ห้ ก า ร ไม่ตรงกับคนอื่น

ต่อมาด้านสำนัก ง า น  ตำ ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ ได้เรียก ป ร ะ ชุ ม ชุ ดของ ค ดี แตงโม มีการเตรียม ผ ล ชั น สู ต ร

และความ คื บ หน้าของ ค ดี พร้อมทั้ง กำ ชั บ ให้ เ ร่ ง ค ลี่ ค ล า ย อย่างรวดเร็วและให้ความเป็น ธ ร ร ม กับทุกฝ่าย

แล้วได้มีการจำ ล อ ง ส ถ า น ก า ร ณ์ ช่วง เ ว ล า เดียวกับที่ เ กิ ด เ ห ตุ รวมทั้ง ส อ บ ป า ก คำ ญาติผู้ เ สี ย ชี วิ ต และผู้ที่อยู่ใน เ ห ตุ ก า ร ณ์

สาวแตงโม

จำ ล อ ง

เตรียมลงเรือ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *