เงาปริศนา ในแว่นตาแตงโม คือใคร

สำหรับเรื่องราวของ นั ก แ ส ด ง สาว แตงโม นิดา  ที่ พ ลั ด ตกเรือ กลาง แ ม่ น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า

จนทำให้จ ม น้ำ เ สี ย ชี วิ ต นั้น ก็ยังเป็น ป ร ะ เ ด็ น ที่ยังต้องหา คำ ต อ บ

และ ค ล า ย ปม ข้ อ ส ง สั ยให้กับหลายคนที่ต่างรอให้ความ จ  ริ ง ปรากฎ

ล่าสุด ได้มีการเผยภาพของสาวแตงโม ที่นั่งอยู่ บ น  เ รื อ ได้สวม แ ว่ น ต า กัน แ ด ด

แต่ถ้าดู เ ผิ น ๆก็เป็นภาพสาวแตงโม ถ่ า ย กับ บ ร ร ย า ก า ศ ล่ อ ง เ รื อ ธ  ร ร ม ด า

ขณะเดียวกันได้มี ช า ว เ น็ ต ได้ สั ง เ ก ต เห็นจาก เ ง า  ส ะ ท้ อ น ที่อยู่ บ  น แ ว่ น ต า ของแตงโม

เผยให้เห็นเป็น เ ง า ผู้หญิง เหมือนใส่ชุด บิ กิ นี่ สีดำ จึง เ กิ ด การ ตั้ง คำ ถ า ม กันมากมาย ว่าเงาดังกล่าวเป็นใคร

เพราะผู้หญิงที่อยู่บน เ รื อ ต อ น นั้ นไม่มีใครใส่ชุด บิ กิ นี่ เ ลย หรือมีการ เ ป ลี่ ย นชุ ด

ซึ่งก็ยังหา คำ ต อ บ ไม่ได้ ก็คงต้องรอและตามความ จ ริ ง กันต่อไป ว่าคือ ใ ค รกันแน่

สาวแตงโม

ช า ว เ น็ ต จั บ พิ รุ ธ

เ ง า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *