เปิดคลิป แตงโม ร้องเพลงครั้งสุดท้าย ไม่มีอีกแล้ว

ทางด้านหนุ่ม กรรชัย ได้ เ ชิ ญ เพื่อนแตงโม ที่อยู่บน เ รื อ มาออก ร า ย ก า ร โ ห น ก ร ะ แ ส

เพื่อ พู ด คุ ย ถึง ป ร ะ เ ด็ น การ เ สี ย ชี วิ ต ข อง ด า ร า สาวชื่อดัง แตงโม นิดา ซึ่งมี กระติก แซน ไ ฮ โ ซปอ และจ๊อบ

ต่อมา กรรชัยได้เผย ค ลิ ป ที่เห็นว่าสาวแตงโม กำลังนั่ง ร้ อ ง เ พ ล ง อยู่บน เ รื อ ก่อนหน้าที่จะ พ ลั ด ต ก เรือ

โดยเพลงที่  ร้ อ ง นั้น เป็น เ พ ล ง ของตนเอง มีทั้ง ร อ ย ยิ้ ม และความ สุ ข ซึ่งด้าน กรรชัย ถึงกับ เ อ่  ย ว่า แตงโมดู ส ว ย มาก

และ ค ลิ ป นี้ กระติก ย อ ม รั บ ว่าเป็นคน ถ่ า ย เอง เพราะเห็นว่าแตงโมงดูสวย

และกรรชัยได้เผยคำพูดที่สุด ส ะ เ ทื อ น ใจ ว่า เป็น ความ สุ ข ค รั้ ง สุ ด  ท้ า ย ของแตงโม มัน ไ ม่ มี อีกแล้ว

และแตงโมก็ดู ส ว ย มากจริงๆ  ทั้งนี้ ภาพนี้ก็ ส า ม า ร ถ ยื น ยั น ได้ว่า สาวแตงโม ไม่ได้ เ ม า อย่าง แ น่ น อ น

งานนี้ทางด้านกระติก ได้เผยว่า แตงโมนั้นอยากเป็น นั ก ร้ อ ง มากกว่าการเป็น นั ก แ ส ด ง และแตงโมก็มักไปออกรายกา ร ร้ อ ง เ พ ล ง อยู่บ่อยครั้ง

แตงโม

ร้ อ ง เพลง

ครั้งสุดท้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *