แอนนา เผย ทำไมต้องปิดข่าวแตงโมตกแม่น้ำเจ้าพระยา

หลังจาก ด า ร า นั ก แ ส ด ง ส า ว “แตงโม นิดา พัชระวีระพงษ์” ได้ พ ลั ด ต ก จากเรือ ส ปี ด โ บ๊ ท ในแม่น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า

แอนนา พิ ธี ก ร จาก ร า ย การ “เ ผ็ ด มั น ส์ บั น เ ทิ ง” ก็เป็นเพื่อน ส นิ ท กับแตงโม ได้ไปที่ เ กิ ด เ ห ตุ เพื่อถ่ายทำ ร า ย ก า ร

แอนนา เ พิ่ ง คุ ย กับแตงโมประมาณ 3 ทุ่มกว่าๆ และประมาณ 5 ทุ่ม ก็เห็นข่าวแตงโม ต ก น้ำ ก็ ต ก ใ จ เพราะ เ พิ่ ง คุ ย กัน

แอนนา เ ผ ย มี แ ช ท กลุ่มที่คอย จั ด ก า ร คิ ว ง า น แตงโม โดยตั้งชื่อกลุ่มว่า “โ ค้ ง สุ ด ท้ า ย ของแตงโม” แตงโมเป็นคน ตั้ ง เ อ ง ด้วย

และแอนนาได้ถาม ผู้ จั ด ก า ร ว่า ทำ ไ ม แตงโม ต ก น้ำ ต ก ได้ ยั ง ไ ง ผู้ จั ด ก า ร ก็ทำเสียง ป ก ติ ต ก น้ำ จ ริ ง แต่เธอ ไ ม่ ต้ อ ง ม า น ะ ไม่ต้องให้ นั ก ข่ า ว รู้ด้วย

แอนนาจึง ไ ม่ เ ข้ า ใ จ ว่า ทำ ไ ม ว่า ทำ ไ ม ต้อง ปิ ด โม ต้ อ ง ก า ร ความ ช่ ว ย เ ห ลื อ อยู่แล้ว แต่ไม่ใช่ ฆ่ า ตั ว ต า ย แ น่ น อ น

และตั้งแต่มีเรื่องพ่อ เ สี ย และ ศั ล ย ก ร ร ม แตงโมก็เป็น โ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ า และบอกกับแอนนาว่า จะ ห ม ด ห นี้ ให้ได้ ฉันทำ เ พื่ อ ค น อื่ น มา ม า ก แล้ว

ทุกคน เ อ ะ ใ จ เรื่อง เ ดี ย ว ทำ ไ ม ต้อง ปิ ด ข่ า ว ไม่ให้ไปในที่ เ กิ ด เ ห ตุ ปั ก ห มุ ด ไปก็บอกว่า ไ ม่ ใ ช่ ตรงนั้นตรงนี้

ส่ ว น เรื่อง ย า เ ส พ ติ ด แอนนา ยื น ยั น ว่าแตงโม ไ ม่ ยุ่ ง เ กี่ ย ว แ น่ น อ น แ ฟ น แตงโมเองก็ รู้ ข่ า ว พ ร้ อ ม กันเมื่อคืน

แอนนาเองเคยไป ล ง เ รื อ สำ ร า ญ กับแตงโม ถามว่าถ้า ต ก ล ง ไปจะ ร อ ด มั้ ย แตงโมยังบอกจะ เ ห ลื อ เ ห ร อ ต่อให้ว่ายน้ำ เ ก่ ง ก็ ไ ม่ ร อ ด

ภาพของ แตงโม นิดา-แอนนา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *