เปิดโฉมหน้าใหม่ แอนดริว

สำหรับ นั ก แ ส ด ง ลูก ค รึ่ ง สุดหล่อ อย่าง แอนดริว เกร้งสัน ที่เข้าวงการจาก ถ่ า ย แ บ บ และถูก ชั ก ช ว นให้มาเล่น ห นั ง

ก็สามารถ พั  ฒ น า ฝี มื อ ของตนเอง เป็นถึง พ ร ะ เ อ ก ที่สร้าง ผ ล ง า น มากมาย ทำให้มี ชื่ อ เ สี ย ง

และสามารถ ก้ า ว สู่ เป็น ผู้ จั ด ล ะ ค ร ของ บ ริ ษั ท ตนเอง ช่วงหลังมา แอนดริวเริ่ม เ งี ย บ ห า ย ไป

ล่าสุด ด้านแอนดริวได้ ก ลั บ มา เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ผ่านทางไอจีส่วนตัวอีกครั้ง ซึ่งทำให้แฟนๆต่าง ต ก ใ จ

กับการ เ ป ลี่ ย น ไปของหนุ่มแอนดริว ที่ จำ กัน แ ท บ ไม่ได้ โดยเป็น ค ลิ ป เผย หน้า ใ ห ม่ ของเจ้าตัว

ที่ จ มู ก พุ่ ง แ ร ง และปากที่  อ ว บ ฉ่ำ ที่เจ้าตัวเผยว่า ห น้ า เ พิ่ ง เ ข้ า ที่ เลย เ อ า มาโ ช ว์

เมื่อหลายคนได้เห็น ค ลิ ป ดังกล่าว ต่างก็เข้ามาแสดงความ คิ ด เ ห็ น กันอย่าง ล้ น ห ล า ม

ทั้งนี้ แฟนๆยัง อึ้ งและ ขำ กับใบ ห น้ า ที่เปลี่ยนไป เพราะมันไม่เกิดจะการ ศั ล ย ก ร ร ม แต่ใด เป็นเพียงแค่การใช้ แ อ ป ที่ เ ป ลี่ ย น ใบหน้า

แอนดริว

โ ฉ ม ห น้ า

ห น้ า ใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *