แหลม มอริสัน ถูกหามส่งICU ลูกสาว เผย อาการวิฤตไม่รู้สึกตัว

สำหรับ มื อ กี ต้ า ร์ ดัง แ ถ ว หน้าของ ไ ท ย อย่าง แหลม มอริสัน ที่ก่อนหน้านี้ได้ ล้ ม ใน ห้ อ ง น้ำ และ รั ก ษ า จน อ า ก า ร ดีขึ้น

แต่ก็ต้องทำเอาแฟนๆและคน บั น เ ทิ ง ต่าง แ ห่ เป็น ห่ ว ง อีกครั้ง เมื่อทางด้านลูกสาว แนท ณัฐชา ออกมาเผย อ า ก า ร ป่ ว ย ของพ่อแหลม

ผ่าน อิ น ส ต ร า แ ก ร ม ส่วนตัว ที่ว่า อยู่ๆพ่อมี อ า ก า ร ตา เ ห ลื อ ก จึงรีบ ห า ม ส่ง โ ร ง พ ย า บ า ล เข้าห้อง ไ  อ ซี ยู เป็นการด่วน

เบื้องต้น ห ม อ เผยว่า คุณพ่อน่าจะมี  อ า ก า ร ติ ด .เ .ชื้. อ ใน ก ร ะ แ ส เ ลื อ ด แต่ยังหาอยู่ ติ ด. เ. ชื้ .อ จ าก อ ะ ไ ร

และมีสภา ว ะ น้ำ ต า ล ใน เ ลื อ ด ต่ำ ทำให้ เ กื อ บ ช็  อ ก จีงต้องให้ อ อ ก ซิ เ จ น แล้ว รั ก ษ า ตาม อ  า ก าร

ยัง โ ช ค ดี ที่มาเร็ว เพราะถ้าช้ากว่านี้อาจจะไม่ทัน และต้องให้ อ า ห า รทางสาย เนื่องจากคุณพ่อ ท า น ข้ าว ไม่ได้ ไม่มีการ ต อ บ ส น อง

ซึ่ง อ า ก าร ยังอยู่ใน ขั้ น วิ ก ฤ ต แต่แนทเชื่อว่าพ่อ รั บ รู้ แต่แค่ไม่ ส า ม า ร ถ ตอบ ส น อ งได้

และ ต อ น นี้ ตนก็กำลังหา โ ร ง พ ย า บ า ล ดีๆให้กับพ่อ รั ก ษ าต่อ จึงอยากจะขอความ ช่ ว ย เ ห ลื อ

งาน นี้ เหล่า แ ฟ น ค ลั บ และคนใน ว ง ก า ร ต่างเข้ามาให้ กำ ลั ง ใ จ และ อ ว ย พ ร ขอให้คุณพ่อ ห า ย ไวๆ

แนท กับ พ่อแหลม

แหลม

ไอจี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *