น้องกัณฑ์ เปิดรับบริจาค หาเงินจัดงานศพพ่อ

สำหรับ  ข่ า ว ดังที่หลายคนให้ความ ส น ใ จ มากมาย ที่มี เ ด็ ก วัย 12 ปี ออกมา ไ ล ฟ์ ร้ อ ง เ พ ล ง เพื่อหา เ งิ น จัด ง า น ให้คุณพ่อ หลังจากพ่อ เ สี ย ชี วิ ต ด้วย โ ร ค ม. ..ะ.. ….เ.. .ร็.. .ง

ล่าสุดหนุ่ม กรรชัย ได้เชิญมาออกรายการ โ ห น ก ร ะ แ ส ทราบชื่อว่าน้องกัณฑ์ มีพี่น้อง4 คน พ่อเป็นคน เ ลี้ ยง ลูกทุกคนมาเพียงคนเดียว

ก่อนหน้านี้น้อง กั ณ ฑ์จะไป ร้ อ ง เ พ ล ง เ ปิ ด ห ม ว ก เพื่อช่วยที่บ้านหา เ งิ น และพี่ๆทุกคนก็ทำงาน ค้ า ข า ย

จนกระทั้งวันที่พ่อ ป่ ว ยหนัก ทำให้พี่ทุกคนต้อง ห ยุ ด งาน  มา ดู แ ลพ่อ จากเรื่อง ค ลิ ป ที่กลายเป็น ไ ว รั ส นั้น ตนถ่าย เพื่อทำให้พ่อเป็นครั้งสุดท้าย

และพ่อตน เ สี ย ตั้งแต่วันที่ 4 และ เ ผ า ในวันที่ 14 ซึ่ง ค ลิ ป ที่ตนร้องเพลงหน้า เ ม รุ ก็เป็นวันที่ 14 แต่ตนเอามาลงวันที่ 15 เพราะก็คิดอยู่ว่าจะลงดีไหม

ก็ต้องขอ โ ท ษ ทุกคนที่ทำให้ เ ข้ า ใ จ ผิดกัน ส่วนค่า ใ ช้ จ่ า ย นั้น พี่ของตนนำ เ งิ น เก็บออกมาช่วยงาน รวมทั้งหมดก็ประมาณ 5 หมื่นได้

ทั้งนี้ด้านน้องกัณฑ์ได้เผยกับกรรชัยว่า ตนอยากจะช่วย เ ห ลื อ ผู้ ป่ ว ย คนอื่นๆ โดยจะนำ เ งิ น ที่ได้จากการ ไ  ล ฟ์ มาช่วย

ซึ่งหนุ่ม กรรชัย เผยด้วยความเป็น ห่ ว ง ก ลั ว ว่าน้องจะถูก ห ล อ ก เพราะเราไม่ ส า ม า ร ถ รู้ได้ว่าใครเป็นบ้าง ก็เลยขอ แน ะ นำ ให้น้องเก็บ เ งิ น เป็นก้อน แล้วไป ม อ บ ใ ห้ กับคนที่อยากช่วยจะดีกว่า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *