ลูกสาว อัพเดทอาการล่าสุด สรพงศ์

จากเรื่องราวที่ทำเอาหลายคนต่าง ต ก ใ จ และให้ความ ส น ใจ เป็นอย่างมาก นั่นคือ

พ ร ะ เ อ ก ใ น ตำ น า น สรพงศ์ ชาตรี ได้ ป่ ว ย เป็น .ม.. ..ะ. ..เ. ร็ ..ง.. .อยู่ระหว่างการ รั ก ษ า ตัว

ล่าสุดด้าน ลูกสาว ของสรพงศ์ อย่าง ขวัญ พิมพ์อัปสร ได้ออกมาเผยถึงเรื่องดัง ก ล่ า ว นั้นเป็นเรื่อง จ ริ ง

โดย ต อ น นี้ พ่อมี อ า ก  า ร ดีขึ้น และเข้า รั ก ษ า ตัวอยู่ต่อ เ นื่ อ ง คุณพ่อสรพงศ์นั้น ป่ ว ย เป็น .ม.. ะ.. .เ.. ..ร็.. ..ง.. .สักพักแล้ว

แต่ไม่ได้บอกใคร ด้วยความที่ไม่อยากให้ ใคร เ กิ ดความ เป็ น ห่ ว ง ซึ่งตนได้ยังไม่ได้ไป เ ยี่ ย ม

เนื่องด้วย ส ถ า น ก า ร ณ์ ช่วงนี้  แต่ได้ ติ ด ต่ อ ไป ส อ บ ถ า ม อ า ก า ร จากญาติตลอด

และด้านไทด์ เผยว่า ตนได้ไป เ ยี่ ย ม ครั้งหนึ่ง ซึ่งสรพงศ์มีสี ห น้ า ที่ดีขึ้น และดู แ ข็ ง แ ร ง มีร่างกายที่ดู ผ อ ม ลง น้ำ ห นั ก ลด 6-7 โล

จากที่สรพงศ์เป็นคน ช อ บ ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ก็หวังว่า ผ ล บุ ญ ที่ ส ะ ส ม มาจะช่วยให้ ห า ย จาก โ ร ค ร้ าย นี้

และ  มี ภ  ร ร ย า ที่คอยดูแลใกล้ชิด เรียกว่า กำ ลั ง ใ จ มีอย่าง ล้ น ห ล า ม ทีเดียว

สรพงศ์

ไทด์

ลูกสาว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *