แพท สุดปลื้มหลานสาว นาฟ ซื้อรถใหม่

สำหรับ นั ก แ ส ด ง ชื่อดัง แพท ณปภา ที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมา เ ผ ย ถึงเรื่องความ รั ก ของตัวเองกับ ห ว า น ใ จ ตำ ร ว จ หนุ่ม

ล่าสุด สาวแพท ได้ออกมาเผย เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับ แสดง อ า ก า ร ปลื้มใจ ออกมาเผยผ่านไอจีส่วนตัว

ซึ่งเป็นเรื่องยิ น ดี กับ ห ล า น สาว นาฟ  ในวัย 23ปี ที่เพิ่ง ถ อ ย รถคันใหม่  เป็นรุ่นที่ ไ ฝ่ ฝั น ไว้

ซึ่งเป็น เ งิ น ที่นาฟหามาได้ด้วยตนเอง โดยด้านนาฟเผยว่า รถคัน แ ร ก ที่ตนออกมานั้น เ ห มื อ น จะพัง ส่ง ซ่ อ ม บ่อย

จึง ตั ด สิ น ใ จ ซื้อ คั น ใ ห ม่ และกว่าที่จะมี วั น นี้ ได้ต้องผ่าน เ รื่ อ ง ร า ว มาก และตนก็ พ ย า ย า ม เก็บ เ งิ น  ส ร้ า งตัว

จนมี ธุ ร กิ จ เป็นของตนเอง ต้องขอบคุณครอบครัว แล้วคนที่ต้องขอบคุณมากๆ เลยนั่นคือ น้าแพท

ที่คอยอยู่ ข้ า ง ๆตนเสมอ และเพื่อนที่ รวมไปถึง ลู ก ค้ า ที่คอย ส นั บ ส นุ น สินค้าของตนเอง

อีกอย่าง ต อ น นี้ นาฟ กำลังเรียนต่อ ป.โ ท เพื่อนำมา ต่ อ ย อ ด ธุ ร กิ จ  พร้อมที่จะ พั ฒ น า ตัวเองให้ดีขึ้น

น้า หลาน

ไอจี

นาฟ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *