ติ๋ม เปิดค่าตัว ทิดสมปอง สั่งห้ามคบแม่ค้าออนไลน์

สำหรับ ป ร ะ เด็ น ที่กำลังเป็นกระ แ ส ดัง ร้ อ น แ ร ง อยู่ใน ต อ น นี้ นั้นคือเรื่อง ติ๋ม ทีวีพูล แ ต ก หั ก กับ ทิดสมปอง ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสอง ฝ่ า ย ได้ออกมาเผยถึงจุด แ ต ก หั ก ที่เป็นการ ถ ก เ ถี ย ง กันอยู่

ล่าสุด ติ๋ม ทีวีพูลได้ออกมาเผยผ่านรายการ ด ร า ม่ า วันนี้ ที่มีบุ๋ม ปนันดาเป็น พิ ธี ก ร ช่วงนึงที่ พู ด ถึ ง ว่า วันที่สมปองเข้ามาอยู่บ้านได้ 2 วัน

ก็อยากมี เ งิ น ติดตัวขอ 2 แสน ตนจึงให้ไป แต่ไม่เกี่ยวกับค่าตัวเรื่องงาน พอทำ สั ญ ญ า ก็ให้ก่อนอีก 1 ล้าน เอาจริงๆ ร า ย ไ ด้ สมปองนั้นมากกว่า

ด า ร า ดั ง เบอร์หนึ่งอีก โดยมีค่า ไ ล ฟ์ ส ด ครั้งละ 3 แสน ครั้งชั่วโมงให้ถึง แสนห้า บอกเลยว่า ร า ย ไ ด้ ดีนะ แต่สมปองไม่รู้จักการใช้ เ งิ น ถามว่าเอาไปใช้ทำ อ ะ ไ ร  ก็ยอมไม่ตอบ

ต่อมา ได้เผยถึงจุดที่ทำให้ แ ต ก หั ก  ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไป ห้ า ม ค บ ผู้หญิง สมปองก็พูดว่าตน ห้ า ม เ ย อ ะเกินไป

แต่ตน แค่ ห วัง ดี  เพราะเขา เ ห มื อ น เป็นผ้าขาว เจอคนดีก็ดี ไม่อยากไปคบกับคนเทาๆ สมปองก็คง โ ก ร ธ ที่ ตนไป ห้ามไม่ให้ไปคบกับผู้หญิง นอก ว ง ก า ร ที่เป็น แ ม่ ค้ า อ อ น ไ ล น์

จะดีไม่ดีก็ไม่รู้ แต่สิ่งที่คนนี้ แ น ะ นำ มา ตนเห็นว่ามีแต่ กิ เ ล ส สมปองว่าตน บั ง คั บ เขามากเกินไป ทำให้อยู่ ต ร ง นี้ไม่ได้

ในเมื่อมองความ ห วั ง ดีของตนเป็นการ บั ง คั บ  ตนก็จะไม่  ยุ่ ง แล้ว ต่อไปนี้จะทำ อ ะ ไ ร ก็อยากให้ตั้ง ส ติ เพราะไม่มีตนคอย แ น ะ นำ อีกแล้ว

สมปอง

ติ๋ม ทีวีพูล

บุ๋ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *