คลิปเสียงสุดท้าย ของไมเคิล

จาก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่สร้างความ เ สี ย ใ จให้กับวงการ บั น เ ทิ ง เป็นอย่างมาก กรณีที่ อ ดี ต นั ก แ ส ด งดัง ไมเคิล พูพาร์ต

ที่ได้ เ สี ย ชี  วิ ต ที่บ้าน พั ก ก ล า งกรุง ส า เ ห ตุ มาจาก ปั ญ ห า สุ ข ภ า พ

ล่าสุด ด้าน แ ฟ น ส า ว เอ็ม หรือ แพร แม่ของนั  ก แ ส ดง หนุ่ม บาส สุรเดช ได้ออกมาเผยว่า

ก่อนหน้านั้น ไมเคิลได้ ติ ด ต่ อ มาหาป้าของตน เหมือนพูด สั่ ง ล า ว่าถ้าเขา ไ ม่ อ ยู่ แล้ว ขอให้ ทำ บุ ญ ให้ด้วย

แล้วก่อนวันที่ ไมเคิลจะ เ สี ย ชี วิ ต นั้น ตนยังคุยกับไมเคิล จน ดึ ก แต่พอ ว า ง ส า ย ไป ไมเคิลได้ส่ง ค ลิ ป เ สี ย ง ของตัวเองมาให้

ที่ว่า เวลา เ ห ลื อ น้อยแล้ว ขอให้แพรเจอแต่สิ่งดีๆ เจอคนดีที่สามารถ ดู แ ล แพรได้ อยากให้รู้ว่าไมเคิลรักแพรที่สุด

เรื่อง อ ดี ต มันเป็นความ ผิ ด พ ล า ด ที่ไม่สามารถ ย้ อ น คื น ได้ ช า ติ หน้าเราคงได้พบกัน

ทั้งนี้ด้านไมเคิล ยังขอให้แพรทำ บุ ญ และ ภ า ว น า ให้ไป เ กิ ด ในที่ดีๆอีกด้วย

ต่อมา แพร แ ฟ น สาวของไมเคิล ได้เผยว่าที่ เ ลิ ก กันไม่มี มื อ ที่ ส า ม อาจเพราะ อา ร ม ณ์ ของไมเคิล ที่ ต อ น นั้ น คิ ด อ ะ ไ ร ไม่รู้

แต่ตน ตั ด สิ น ใ จ ที่ออกมาแล้ว แล้วช่วงที่รักกันมา 20 ปี เรารักกันมาก และเราก็ เ สี ย ใ จ มากเช่นกัน

ไมเคิล กับ แพร

ส ต อ รี่ ไอจี

โพสต์ แพร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *