โต๋ ไบร์ท ตรวจสุขภาพ เข้าขั้นวิกฤต

คุณแม่ถึงกับเป็น กั ง ว ล เมื่อ คู่ รั ก นั ก ร้ อ ง หนุ่ม โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร กับ นั กข่ า ว สาว ไบรท์ พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ได้ ค ว ง คู่ พากันไป ต ร ว จ สุ ข ภ า พ ป ร ะ จำ ปี

นอกจากนี้ยังพาคุณแม่โอ๋ ธนภรณ์ เวชสุภาพร คุณแม่ของโต๋ไปด้วย โดยรวม สุ ข ภ า พ และผล เ ลื อ ด ของคุณแม่ดี ความ ดั น ดี

แต่ให้ดื่มน้ำ เ ย อ ะ ๆ ออกกำลังกาย ล ด น้ำ ห นั ก ทานอาหารเพิ่ม แ ค ล เ ซี ย ม เละลดไขมัน ด้านสาวไบรท์ก็น่า ห่ ว ง เพราะ ผล เ ลื อ ด ไ ข มั น สูงเล็กน้อย

แต่ ฮ อ ร์ โ ม น เ พ ศ ห ญิ ง ต่ำอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมอีก และยังพบถุงน้ำเล็กๆบริเวณ รั ง ไ ข่ ซ้ายจากการ อั ล ต ร้ า ซ ว น์

แต่ถุงน้ำนี้หมอบอกไม่น่า กั ง ว ล เดี๋ยวก็จะ ห ลุ ด ไปกับประจำเดือน ไม่เป็นอั น ต ร า ย แต่ของโต๋น่า เ ป็ น ห่ ว ง เพราะค่าระดับ ไ ข มั น ไม่ดีใน เ ลื อ ด

สูงถึง 321 ซึ่งคนปกติไม่ควรเกิน 130 เป็นที่ค่า วิ ก ฤ ต และ อั น ต ร า ย ต่อร่างกาย อาจจะทำให้ เ ส้ น เ ลื อ ด ตี บ เ ฉี ย บ พ ลั นได้

งานนี้ทั้งสาวไบรท์ทั้งแม่โอ๋ต่าง ต ก ใ จ และเป็นห่วงหนุ่มโต๋อย่างมาก ต้อง ล ด ไข มั น เป็นการด่วน นอกจากนี้ยังมี ปั ญ ห า เกี่ยวกับ ข้ อ เ ข่ า อีก

ซึ่งคุณหมอได้ แ น ะ นำ  การ เ ลื อ  ก รองเท้าที่เหมาะสม ส่วนเรื่องของ ฮ อ  ร์ โ ม น เ พ ศ ช า ย ปกติดี  ถึงยังไงทุกคนก็ยัง ช็ อ ก กับผล ต ร ว จ ของหนุ่มโต๋

ซึ่งโต๋ก็ได้ปลอบใจสองสาวไปว่า มา ต ร ว จ เราจะได้รู้จะได้ ดู แ ล ตัวเองได้ถูก จะได้ลด  ร ะ วั ง และตั้งเป้าหมายในการออกกำลังควบคู่กับการควบคุมอาหารด้วย

และการไป ต ร ว จ สุ ข ภ า พ ของโต๋ไบรท์ ได้ทำ ค ลิ ป เผยแพร่ลง channel ของทั้งคู่ แฟนๆต่างมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

โต๋ ไบร์ท คุณแม่

ฟังผล

โต๋ ไบร์ท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *