เปิดใจสาว ถูกรปภว่าแต่งตัวไม่สุภาพ เหตุผู้ใหญ่ เข้าพักเยอะ

เรื่อง นี้ เ กิ ด ขึ้ น จากการมีผู้ใช้ ติ๊ ก  ต๊ อ ก รายหนึ่ง ที่เป็น ห ญิ ง สาวถูกชายคนหนึ่งทักถึงเรื่องการ แ ต่ ง ตั ว ของเธอว่าไม่ สุ ภ า พ

เจ้าตัวถึงกับงงว่านี่เป็น แ ม น ชั่ น หรือโรงเรีย น ป ร ะ จำ กันแน่ ทั้งที่ตนไม่ได้ แ ต่ ง ตั ว ดู โ ป๊เลย

ต่อมาทราบชื่อผู้หญิงคนดังกล่าวว่า น า ง ส  า ว อะมีนา ทำอาชีพ ช่ า  ง ตั ด ผม แถว ท อ งห ล่ อ ได้ออกมาออกเผยถึง เ ห ตุ กา ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นกับตน ว่า

ตนได้ไปเช่าห้องที่ แ ม  นชั่น แ  ห่ ง หนึ่ง เพื่อ ส ะ ด ว ก ต่อการเดินทางไปทำงาน จนวันที่ตนไปรับ กุ ญ แ จ ห้อง แต่ได้มีรปภ. พู ด จ า ไ ม่ ดี

และ ตำ ห นิ ถึงเรื่องการ แ ต่ ง ตั ว ของตน จนอ้างว่า ที่นี่มีแต่ผู้ ห ลั ก ผู้ ใ ห ญ่ เข้ามาพัก แต่การตนแต่ง แ บ บ นี้ เหมือนไม่ให้ เ กี ย ร ติ สถานที่

ซึ่ง ต อ น นั้ น ตนใส่ เ สื้ อ ก ล้ า  ม โ ช ว์ ห น้ า ท้ อ ง และกางเกงขายาว โดยคอเสื้อไม่ได้ แ ห ว ก อ ะ ไ ร เลย

จึงทำให้ตนทั้งรู้สึกงงและไม่ พ อ ใ จ กับการ ก ร ะ ทำ ของรปภ เพราะตนก็เป็นลูกค้า ที่มารับ กุ ญ แ จ ห้องเท่านั้น

หลังจาก เ กิ ด เ รื่ อ ง ตนก็ยังไม่ได้เข้าที่ แ ม น ชั่ น นั้นอีกเลย ด้วย กั ง วั ล อาจเกิด อั น ต ร า ย กับตัวเอง และทั้งนี้ก็ยังไม่ได้รับการ ติ ด ต่ อ

เพื่อที่จะขอโทษแต่อย่างไร งานนี้ เมื่อ ค ลิ ป ดังกล่าวถูกเผยแพร่ไป หลายคนต่างก็เข้ามา วิ พ า ก ษ วิ จ า ร ณ์ ถึงเรื่อง ยุ ค ส มั ย เ ป ลี่ ย น ไปแล้ว

คอมเม้นต์

อะมีนา

แต่งตัว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *