พิมรี่พาย โอนคืน 10 ล้าน 3 วัน ลั่นไม่ไปโหนกระแส

จากที่คุณหนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิ ธี ก ร หนุ่มโทร สั ม ภ า ษ ณ์ คุณพิมรี่พาย พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ แม่ ค้ า อ อ น ไ ล น์ ชื่อดังในรายการ ข่ า ว เที่ยงวันของวันนี้

กรณีเปิด ข า ย กล่อง สุ่ ม รหัสรัก1 ร า ค า 10,000 บาท ที่กำลังเป็นที่ พู ด ถึ ง อย่างมากในขณะนี้ เพราะบางคนก็ได้ ร า ง วั ล เกินคุ้ม

ทั้ง ท อ ง คำ รถ จั ก ร ย า น ย น ต์   ร ถ ย น ต์ ป้ายแดง แต่บางคนได้เพียงเครื่อง สำ อ า ง ค์ โ น เ น ม ใกล้หมด อ า ยุ

โดย พิมรี่พาย ได้ ชี้ แ จ ง ว่า ตนได้บอกลูกน้องว่าให้ใส่ของ เ ย อ ะ ๆ ผลคือได้ ป ริ ม า ณ เยอะแต่ คุ ณ ภ า พ ไม่ได้ ซึ่งตนเองก็พร้อม รั บ ผิ ด ช อ บ ทุก ก ร ณี

โดยลูกค้าที่ได้ของ เ สื่ อ ม ไป สามารถ ติ ด ต่ อ ฝ่ายรับเรื่องได้เลยและต้อง ข อ โ ท ษ คุณลูกค้าด้วย ต  อน นี้ ผ่านไป 3 วัน ได้ โ อ น เ งิ น คื นลูกค้าไป 10 ล้านแล้ว

พอชี้แจงจบ คุณหนุ่มกรรชัยก็ได้เอ่ยปาก เ ชิ ญ พิมรี่พายด้วยตนเองว่า จะเชิญมาออก โ ห น ก ร ะ แ ส  ซึ่งคุณพิมรี่พายได้ให้คำตอบ ชั ด เ จ น

ไม่ไปอ่ะ ก ลั ว ตำ ร ว จ มาจับ อย่างว่าใครๆก็ ก ลั ว ด้วยจาก เ ท ป คุณดาวที่อ้างตัวว่าเป็น ภ ร ร ย า นั ก ก า ร เ มื อ ง ที่หลัง สั ม ภ า ษ ณ์ จบ

คุณหนุ่มได้นำ ห ม า ย จั บ ออกมาและว่า มี ตำ ร ว จ รอหน้า ส ตู ล แล้ว  แต่อย่างไรก็ตามบรรดา แ ฟ น ค ลั บ ก็ยังพากันลุ้นว่า

คุณพิมรี่พายจะชวนคุณหนุ่ม กรรชัยมาที่ โ ก ดั ง ของตนแทนการไปออก ร า ย ก า ร เหมือนกับที่เชิญวู ด ดี้ หรือไม่ ถ้าเป็นไปตามนี้ เทปนี้ต้องสนุกและน่า ติ ด ต า ม อย่างมากแน่นอน

พิมรี่พาย

โพสต์พิม

หนุ่ม กรรชัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *