พิมรี่พาย แจ้งความ ถูกสาวหลอก ปลอมใบแพทย์

สำหรับ พิมรี่พาย แม่ค้า อ อ นไ ล น์ ที่มักมี ก ร ะ แ ส ออกมาเรื่อยๆ ที่ก่อนหน้าเพิ่งจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับกล่องสุ่มคุณป้า ที่เจ้าตัวเผยว่าเตรียมส่งของจัดหนักให้ในวันปีใหม่

ล่าสุด 16/12/64 ก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ พิมรี่พาย ไม่ ส า ม า ร ถ นิ่ ง น อ น ใ จได้ ต้องรีบเข้า แ จ้ ง ค ว า ม ทันที

หลังรู้ว่าถูกสาว ห ล อ ก เป็นหมอมา ส มั ค ร ที่ ค ลิ นิ ก ของตน โดยมีเรื่องที่ว่า สาวคนนึงได้นำ ใ บ วิ ช า ชี พ

และ สำ เ น า บั ต ร ป ช ช ของ แ พ ท ย์ หญิงคนหนึ่งมาสมัครงาน ซึ่งวันที่มา ส มั ค ร งานจนถึงวันที่ทำงาน

สาวคนนี้ ได้ แ ต่ ง ก า ย ป ก ปิ ด อย่างมิดชิด และใส่แมส ด้วย ส ถ า น ก า ร ณ์ โ ร ค ร ะ .บ. า .ด ทำให้ตนไม่ทันได้ต ร ว จ ส อ บ อย่างละเอียด

และสาวคนนี้ มาทำงานแบบ ชั่ ว ค ร า ว ไม่ได้ประจำที่ ค ลิ นิ ก ทั้งนี้ สาวคนนี้ยังมีการ แ อ บ อ้า ง ค ลิ นิ ก ใหญ่ อื่นๆอีกหลายแห่ง

ว่าติดเคส ใช้ในการเข้าทำงานช้า ต่อมาได้มี แ พ ท ย์ ที่เป็นตัวจริง มา แ ส ด ง ตัวซึ่งบอกว่า ทำงานอยู่ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ หลายเดือนแล้ว

และไม่เคยทำงานที่ ค ลิ นิ ก ตน พอตนรู้ดังนั้น จึงรีบสั่ง ต ร ว จ ส อ บทันที และก็รู้เลยว่าถูก ห ล อ ก แน่ๆ เพราะ ติ ด ต่ อ กับสาวคนที่ ป ล อ ม แ พ  ท ย์ ไม่ได้

จากการ ต ร ว จ ส อ บ ก็พบว่า มีแค่สาวคนดังกล่าวเพียงคนเดียวที่เป็น แ พ ท ย์ ป ล อ ม ตนจึงเดินทางเข้า แ จ้ ง ค ว า ม เอาผิด

กับสาวที่ ส ว ม ร อ ยเป็ นแ พ ท ย์ และกำลัง ร ว บ ร ว ม ห ลั ก ฐ า น ทั้งหมดเพื่อส่งให้ เ จ้ า ห น้ า ที่ ดำเนิน ตาม ก ฏ ห ม า ยต่อไป

ทั้งนี้ ตนจะ รั บ ผิ ด ช อ บ กับเรื่องที่เกิดด้วยตัวเอง และต้อง ข อ โ ท ษ กับ แ พ ท ย์ ตัวจริงที่ทำให้ เ สี ย หาย และลูกค้าของตนด้วย

แ จ้ ง ค ว า ม

โพสต์ แ พ ท ย์ ตัวจริง

พิมรี่พาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *