ฮารุ เผยบีบหัวใจ น้องคิรินต้องผ่าตัด กาย รัชชานนท์ สุดห่วง

สำหรับครอบครัว ส า ย ฮ า อย่าง นั ก แ ส ด ง กาย รัชชานนท์ กับ ฮารุ สุประกอบ ที่ลูกถึง 3 คน ลูกชายโต คิริน ลูกสาวไนร่า และลูกชายคนเล็กเอเดน

ที่ทางด้านฮารุเผยว่า ลูกชายคนโต น้องคิรินต้องเข้ารับการ รั ก ษ า โดยการ .ผ่ .า. ตั. .ด เนื่องจากเป็น แ ผ ล ร้ อ น ใ น ที่ปาก

มันเกิดจากการ  ติ ดเ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย จน ง อ ก ออกมาเป็น ติ่ ง เ นื้ อ ในวันพ่อ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณแม่ฮารุเฝ้า ดู แ ล อ ย่ า ง ใ ก ล้ ชิ ด

แต่คุณพ่อ ติ ด ง า น ที่ ต่ า ง จั ง ห วั ด จึงทำได้แค่ วี ดี โ อ ค อ ล มาให้ กำ ลั ง ใ จ ลูกเท่านั้น ทั้งที่ ห่ ว ง ใ จ แ ท บ ข า ด

ทั้งกันนี้ ฮารุได้เผยผ่านทาง ไ อ จี ส่วนตัวว่า มันเป็นเรื่องที่ บี บ หั ว ใ จ มาก เพราะเป็นครั้งแรกที่ลูกต้อง ว า ง ย า ส ล บ เข้า ผ่ .า .ตั. .ด

แต่วันนี้ มัน ก ร ะ ทั น หั นม ากกายไม่อยู่ด้วยเพราะติดงาน อยากขอกำลังใจจากทุกคน ขณะเดียวกันพ่อกายได้ วี ดี โ อ ค อ ล มาหาลูกชาย

ก่อนเข้าห้อง พร้อมทั้งให้กำลังใจและ ป ล อ บ ลูกชาย ที่กลัวจะไ ม่ ฟื้ นขึ้นมา  เล่นสะตน ถึ ง กั บ อึ้ ง ทำ อ ะ ไ ร ไม่ถูกเลยทีเดียว

ต่อมาลูกชาย น้องคิริน ได้ออกมาจาก ห้  อ ง ผ่ า ตั ด ที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี คุณแม่ฮารุ ได้เผยว่า ลูกชาย ฟื้ น ปุ ป ก็ บ่ น หิวเลย

เพราะอดอาหารตั้งแต่เช้า อยากกิน อ า ห า ร หลายอย่าง แม่ซื้อให้ได้ แต่ลูกจะ อ้ า  ป า กไ ด้ ไ ห ม พร้อมทั้งขอบคุณทุกกำลังใจส่งมาให้กับครอบครัวเรา

คุยกับพ่อ

คิริน

ฮารุ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *