แยม ฐาปณีย นักข่าวดัง ทำตามฝัน เปิดร้านข้าวแกงใต้

สำหรับ แยม ฐปณีย์ นัก ข่ า ว ภ า ค ส น า ม ชื่อดังของ ข่ า ว 3 มิติ ช่อง 3 ด้วยความ ส า ม า ร ถ ของเธอนั้น

ทำให้หลายคน ชื่ น ช ม ในความ มุ่ ง มั่ น เสี ย ส ละ และยังเป็นสาว ลุ ย ในการลงพื้นที่ทำ ข่ า ว อย่างมาก จนได้รับ ร า งวั ล นั ก ข่ า ว ดีเด่นอีกด้วย

ล่าสุดทางด้าน ฐาปณีย์ ได้ออกมา ชี้ แ จ ง เกี่ยวกับเรื่อง ที่มีหลาย พู ด ถึ ง ว่าเธอเป็น นั ก ข่ า ว ร้ อ ย ล้ า น ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริง

เพราะเธอยังต้องหา ร า ย ไ ด้ พิ เ ศ ษ จากการเปิดร้านข้าวแกง และกล่าวว่าการเป็น นั ก ข่ า ว ภ า ค ส น า มนั้นมี เ บี้ ย เ ลี้ ย ง 350-500 ต่อวันเอง

แต่ถ้าเป็นผู้ ป ร ะ ก า ศ ข่ า วที่อยู่ใน ส ตู ลนั้นมีรายได้ถึง 3 ห มื่ น ต่อ ชั่ ว โ ม ง ทีเดียว ก็ไม่ได้อยากออกมาพูด

แต่แค่อยากให้รู้ว่า นั ก ข่ า ว ที่ออกไปหา ข่ า ว นั้น ไม่ได้ ร ว ย ขนาดนั้น  พาด หั ว ข่ า วให้ถูกหน่อย ส ง ส า ร นัก ข่ า ว ภาคสนาม

ที่ทำงานเหนื่อยมากก็ยังไม่รวยขนาดนั้น ต้องลง พื้ น ที่ตั้งแต่เช้ายันมืด ตากแดด ลุ ยน้ำ ท่ ว ม ก็ยังได้ไม่เท่าคนนั่งอ่าน ข่ า วเลย

ต่อมาเจ้าตัวเผยว่า ต อ น นี้ ตนนั้นก็ผันตัวมาเปิดร้านขายอาหารใต้ ด้วย ส ถา น ก า ร ณ์ ช่วงนี้ มันมีความไม่ แ น่ น อ น เลยต้องหา อ า ชี พ เสริม

อีกอย่างตนเป็น เ ส า ห ลั ก ของครอบครัว จึงต้อง ว า ง แ ผ น เพราะถ้าเกิดวันหนึ่งไม่มีข่าวให้ทำ วันนี้เป็นอ า ชี พ เสริม

แต่ใน อ น า ค ตอาจเป็น อ า ชี พ หลักก็ได้ โดยเธอขายผ่านออนไลน์ เป็นอาหารใต้ ใช้ชื่อว่าบ้านพี่แยม ถือว่าการ ต อ บ รั บ ดีอย่างมาก

ฐปณีย์

ร้านข้าวแกงใต้

นัก ข่ า ว ดัง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *