กรรชัย คุมไม่อยู่ ฟาดกลางรายการ

สำหรับ พิ ธี  ก ร ชื่อดัง หนุ่ม กรรชัย ที่ ทำ  ห น้ า ที่เป็น พิ ธี ก ร ร า ย ก า ร โ ห น ก ร ะ แ ส ที่ได้เชิญให้ คู่ก ร ณี

ภ ร ร ย า เก่า ยกพวก ต บ ภ ร ร ย า ใหม่ จน ดั้ ง หัก ที่จ.อุดรธานี มาเพื่อ เ ค ลี ย ร์ กัน ซึ่งเป็นรายการสด

โดยทั้งสองฝ่ายมีการ ถ ก เ ถี ย ง และมีพูด คำ ห ย า บ ออกมา ทั้งที่ก่อนเข้า ร า ย ก า ร ก็ได้ เ ตื อ นไว้แล้ว

แต่พอเริ่มรายการไป ได้มี คำ ห ย า บ ออกมา เ รื่ อ ย ๆ ทางด้านหนุ่ม กรรชัย ก็  เ ตื อ น หลายครั้งด้วยกัน จนในที่สุดถึงกับ ท น ไ ม่ ไ หว

ฟาด เ ดื อ ด กลาง ร า ย ก า ร ทันที ว่าไม่ให้พูดคำพวกนี้ ก่อนเริ่มรายการก็ย้ำแล้ว และ ห้ า ม ต ล อ ด ไม่ยอมฟังกันเลย

ช่วยบอกคนที่อยู่ข้างๆหน่อย ว่าไม่ เ ข้ า ใ จ อ ะ ไ ร หรือหู  ตึ ง เพราะนี่คือ ร า ย ก า ร ส ด มันมีผลต่อ สั ง ค ม ส่วนมากที่เขาดูกัน

อย่า แ ส ด ง ก ริ ย า แ บ บ นี้ ขอเลยทั้งสองฝ่าย แล้วช่วยบอกคนข้างว่าไม่เกี่ยวกับเขา ก็ให้นั่งเงียบๆ ไม่ต้องพูด

ทั้งนี้ด้านหนุ่ม กรรชัย ก็ได้ขอโทษสังคมที่ เ กิ ด เ ห ตุ ก า ร ณ์ แ บ บ นี้ขึ้น ผิดที่ตัวเขาเอง ที่ไม่สามารถ ค ว บ คุ มได้

แล้วขอ ป ร ะ ก า ศ ไว้ตรงนี้เลยถ้ามีเรื่องทำนองนี้ จะไม่นำ เ ส น อ อีก ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ เพราะก็พยายามหาทางออกที่ดีให้ได้คุยกัน

แต่แสดง พ ฤ ติ ก ร ร ม อย่างนี้ มันไม่ เ ห ม า ะ ส ม จริงๆ สุดท้ายต้องขอโทษอย่างมากที่เกิดเรื่องขึ้น

ต่อมาทางรายการ โ ห น ก ร ะ แ ส จึงไม่ ล ง ค ลิ ป นี้ให้ดูย้อนหลัง เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม

งานนี้ทำเอาบรรดา ช า ว เ น็ ต ต่างเข้ามา พู ด ถึ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ดังกล่าว ของ แ ข ก รั บ เ ชิ ญ ทั้งสองฝ่าย

โพสต์ ช า ว เ น็ ต

หนุ่ม กรรชัย

ร า ย ก า ร โ ห น ก ร ะ แ ส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *