กัน นภัทร คุมสติไม่อยู่ ถูกจับผิดเหวี่ยงกลางรายการ

สำหรับ นั ก ร้ อ ง เ ด อ ะ ส ต า ร์ อย่าง กัน นภัทร ที่ผลงานมากมายทั้งด้านการ ร้ อ ง เ พ ล ง และการ แ ส ด ง

ล่าสุด เ กิ ด ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า เมื่อถูก จั บ ผิ ด และเ ป รี ย บ กับ อ ดี ต แฟน ในเรื่องการ ต อ บคำถ า ม ที่หลายคนมองว่า

หนุ่มกันนั้น มีการ แ ส ด ง ค วา มไม่พอใจใส่กับ พิ ธี ก ร ร า ย ก า ร ซึ่งเ กิ ด ขึ้ นในรายการ คุ ยแ ซ่ บ โ ช ว์ ที่ได้เชิญ กัน นภัทรมาร่วมรายการ

เพื่อ พู ด คุ ย เกี่ยวกับการ โ ป ร โ ม ท เพลงใหม่ของหนุ่มกัน โดยมี พีเค เป็น พิ ธี ก ร และได้เริ่มคำถามแรก ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพลง

แต่ถามถึงเรื่อง ตอนนี้หนุ่มกัน ได้มีสาว ค น ใ ห ม่ แล้ว? หนุ่มกันจึงตอบ ทำไมต้องถามเรื่องนี้ เรามาคุยเรื่องเพลงใหม่ไม่ใช่หรอ ก็คุยเรื่องเพลงสิ

ทาง พิ ธี ก ร หนุ่ม พีเค ก็ถามต่อว่า ไปเจอกันที่ไหน มีคนเดียว ห รื อ เ ป ล่ า ทำเอาหนุ่มกัน ถึงกับไม่ พ อ ใ จ จึง ต อ บ ก ลั บไป เ ห วี่ ย งๆ ว่า

ที่วันนี้มา อ อ ก ร า ย ก า ร จะมาพูดเรื่องเพลงใหม่ ไม่ได้มา พู ด ถึ ง เรื่องนี้เลย บางทีก็อยาก เ ก็ บ ไ ว้ บ้าง มันจำเป็นต้องบอกทุกเรื่องเลยหรอ

พอ เ ท ป นี้ออก อ า ก า ศ ไป ได้มี ช  าว เ น็ ต ต่างนำไปเทียบกับมารี เบิร์นเนอร์ อ ดี ต แ ฟ น เ ก่ าของ กัน  มันมีการ ต อ บ คำ ถ า มแบบ เ ลี่ ย งๆนั้น

อย่าง มารี มีวิธีการตอบดีกว่ามาก ไม่มี เ ห วี่ ย ง เ ห มื อ น กับ หนุ่มกัน งานนี้ ช า ว เ น็ ต ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย

การตอบของมารี

มารี

คอมเม้นต์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *