เวียร์ ศุกลวัฒน์ เผยถูกไล่แรง ให้กลับอีสาน ทำนา

แน่นอนว่า ค่า นิ ย ม ของมนุษย์มักจะมี มุ ม ม อ ง หลายแบบหลายอย่าง


อย่างใน สั ง ค ม ของคำว่า เ .ห. .ยี .ย. .ด ที่ยังคงมีอยู่ใน ทั่ ว ทุ ก มุ ม โ ล ก ของเราเลย


ไม่ว่าจะเป็นการ เ.ห. ยี. ย. .ด สั ญ ช า ติ ชนชั้น ประเทศ และอีกหลายๆอย่าง


เช่นเดียวกับที่เป็น ก ร ะ แ ส ใน ป ร ะ เ ท ศ จาก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ใน ค ลั บ เ ฮ้ า ส์ เกี่ยวกับการ พู ด ถึ ง คนอีสาน


ล่าสุด พ ร ะ เ อ ก คมเข้มหน้าไทยอย่าง เวียร์ ศุกลวัฒน์ หวานใจของสาว เบลล่า ราณี


และเป็นที่ ท ร า บ กันดีอยู่แล้วว่า หนุ่มเวียร์นั้นเป็นคน อี ส า น แต่โดย กำ เ นิ ด เป็นคนจังหวัดขอนแก่น


และหนุ่มเวียร์ ก็ได้ออกมา พู ด ถึ ง เรื่องราว ส มั ย ก่อนที่จะเข้าวงการ ตนเองก็ผ่านเรื่องราวที่ว่าตนเป็น ค น อี ส า น


และเคยถูกไล่ให้ ก ลั บ บ้ า น เ กิ ด ของตัวเอง ไปทำไร่ทำนาอยู่ที่บ้านของตัวเอง


ถู ก ส บ ป ร ะ ม า ท ว่า เป็นเด็กบ้านนอกจะมาเป็น พ ร ะ เ อ ก แค่ปี สองปี ก็ ก ลั บ ไปทำนาแล้ว


หนุ่มเวียร์ก็เผยความรู้สึกว่า ใช่ตนเป็นคน อี ส า น แต่ก็ไม่ได้ บ้ า น น อ ก ข น า ด นั้ น


พ่อของตนเป็นวิ ศ ว ก ร และแม่ของต นก็เป็น พ ย า บ า ล อีกด้วย

ทำไมคนต้องม องว่า คน ต่ า ง จั ง ห วั ด เป็น แ บ บ แ น ว ค นจน พร้อมกับเจ้า ตัวก็ได้


ลบคำ ดู ถู ก และ พิ สู จ น์ ให้หลายๆ คนเห็นว่า ตนนั้นทำให้มัน ป ร ะ ส บ ความสำเร็จได้


พร้อมกับ โพส ต์ภาพ และแ คปชั่ นว่า…….

ภาพจากไอจี

เวียร์

เวียร์ ศุกลวัฒน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *