เผยชีวิต น้อง พรสุดา หลังหย่าสามี 5 ปี

สำหรับอ ดี ต น า งเ อ กดังยุค 90 อย่าง น้อง พรสุดา ต่ายเนาว์คง ที่มีชื่อเ สี ย งจาก ล ะ ค ร เรื่องซูซี่ ซิงชิง

และยังมีผลงานอื่นๆทั้ง พิธีกรและน า ง เ อ กเ อ็ มวีเพลง ต่อมาได้มี ข่ า ว ว่าเธอนั้นกำลังจะ แ ต่ ง ง า น กับ นั ก ก า ร ทู ต ช า ว บ รู ไ น

ล่าสุดทางด้าน น้อง พรสุดา ได้ออกเผยผ่านร า ยก า รแ ซ่ บโ ช ว์ว่าตนนั้นได้ เ ลิ ก ร า กับ ส า มี มานานถึง 5 ปีแล้ว

โดยเล่าไปถึงช่วงตนนั้นกำลังจะ แ ต่ ง ง า นกับ นั ก ก า รทู ต คนจึงให้ความ ส น ใ จ มากด้วย ยุ คนั้น

เธอน่าจะเป็นคนแรกที่ได้แ ต่ งกับนั ก ก า ร ทู ต ซึ่งตอนนั้นก็อายุ 30 แล้ว เพื่อนก็เริ่มแต่งกันแล้ว เราจึง ตั ด สิ น ใ จที่จะแต่ง

และไม่คิดว่าต้อง เ ลื อ ก ระหว่างงานกับครอบครัว ด้วยเขาก็จะ ย้ า ย ก ลั บ ป ร ะเ ท ศเขา ถ้าไม่ แ ต่ ง ก็ต่างคนต่างทำ ห น้ า ที่ของตนเอง

แต่ถ้าแต่งเราต้อง เ ลื อ ก มันเลยทำให้หลายคนมองว่าเราได้แต่งกับคน ร ว ย แต่จริงๆนั้นก็ไม่ได้ ร ว ย มากขนาดนั้น

แ ค่อยู่ไ ม่ ลำ บ า ก ที่บรูไนเขาสวัสดิการดีมาก ทั้ง ดู แ ลประชากร มี เ รี ย น ฟรี

ซึ่งน้อง พรสุดา ได้เผยว่าต น นั้ น ได้ ห ย่ า กับ ส า มี แบบเงียบๆมา 5 ปีแล้ว โดยมันมี เ ห ตุ ผ ล หลายอย่าง

เราต้อง ก ลั บมาทำงาน เขาเข้าใจนะ และไม่ได้อยาก เ ลิ กด้วย แต่เรื่องที่รับไม่ได้นั่นคือ เขาเดินมาขอแต่งงานกับ เ มี ย อีกคน

เรารู้ว่ามันเป็นหลัก ศ า ส น า แต่ต้องได้รับ อ นุ ญ า ติ จาก เ มี ย คนแรกก่อน พอได้ยินใจห า ยแ ว๊ บ เพราะเคยคุยเรื่องนี้กันแล้ว

ก็เลยขอให้เขา ป ร ะ ก า ศ ห ย่ าให้เรา และเราก็ ก ลั บ มาทำหน้าที่ของลูกมาดูแลแม่ที่ ป่ ว ย และจะทำงานใน ว ง ก า ร จะไม่ ก ลั บไปแล้ว

เมื่อมันมาถึงจุดที่ต้อง เ ลื อ ก เราขอ เ ลื อ กแม่ดีกว่า แล้วเราขอ โ ฟ กั ส ที่งานก่อน อยากเห็นและช่วยทำให้ นั ก แ ส ด ง รุ่ น น้ อ ง ของเรา

ป ร ะ ส บ ความ สำ เ ร็ จดีกว่า มันไม่ได้เ ห ง าจนต้องหาใคร เพราะเราออก ก อ ง แต่เช้า ก ลั บ ม า ก็มืดแล้ว รู้สึกมีความสุขตรงนี้

อ ดี ต น า ง เ อ ก ดัง

คุณน้อง

พรสุดา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *