พรศักดิ์ ส่องแสง แฟนเพลงร่วมอาลัย

เผยสาเหตุการเสียชีวิต พรศักดิ์ ส่องแสง อดีตตำนานไอ้หนุ่มแขนซ้ายลา ยมั งกร

จากการรายงานเมื่อข้ามคืนวานที่ผ่านมา 15 ตุลาคม 2564 ทางเพจเฟศบุ๊คส่วนตัว


ของอดีตนักร้องในตำนานอย่าง พรศัก ดิ์ ส่ องแ สง ที่ได้จากไปอย่างกะทันหั นเมื่อเวลา 2 0.4 0 น.


เนื่องจาก หัวใจวายเฉี ยบพ  ลันตามแพท ย์ที่วินิจ ฉั ย และจากไปด้วยสิริ อายุเพียง 6 0 ปี


ชื่อจริงของพรศัก ดิ์ นอกวงการ คือ นายบุญเส าร์ ประจั นต ะเ สน


พรศักดิ์ ถือว่าได้เป็นนั กร้อ ง ในหม อลำสไต ล์คนแรกๆ ที่ได้มีโอก าสออกทัว ร์ไปยังประ เทศต่างๆเลยทีเดียว


และผลงานเพ ลงที่โด่งดังอีกมาก มาย อย่ างเ ช่น แม่ขอ งใคร 2 5 2 8 เพ ลงสา วจัน ทร์กั้งโกบ 2 5 2 9 และเพ ลงผั วเผลอเจ อกัน 2 5 36 เป็นต้น


นอกจากที่ได้มีโอกาสแสดงต่างประเทศ เจ้าตัวได้มีโอกาสร่วมแสดงคอนเสริต์กับซูปต าร์อย่าง ธงไชย แ มคอินไตย์ 2 5 3 0


โดยแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศล ไว้ที่บ้านของพรศักดิ์ที่ 2 3 6 ม.14 ตำบล บ้านขาม จังหวัด หนองบัวลำภู

ทางเพจข้อเท็จจริงก็ขอแส ดงความอาลัย และจากไปกับทางครอ บครัวด้วยนะคะ

ภาพของนักร้อ ง หมอลำในตำนาน

ภาพของพรศั ก ดิ์ ส่ อ งแสง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *