หมอปลา-น้ำปลา ให้ท่าก่อน 10 ล้าน

เส้นทางรัก หมอปลา และภรรยา น้ำฟ้า ประเคน เ งิน 1 0ล้ าน

ต้องบอกเลยว่าเวลานี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเขาคนนี้อย่าง หมอปลา มือปรา  บสัมภเวสี

ที่ได้ควงภรรยาสาวอย่าง น้ำฟ้า รภั สสรณ์ ผ่านรายการเล่าเรื่อง ราวค วาม รักของทั้งคู่


โดยเรื่มจาก แม่ของทางน้ำ ฟ้า เป็นแฟน คลั บของหมอ ปล าจึงมีกา รเริ่ม ติดต่อ ไปหา


โดยจุดเริ่มต้ นเริ่มจาก น้ำฟ้าได้เ ข้ามาไลน์กั บญาติๆคนป่ว ยที่ หมอป ลาดูแล อยู่


แล้วก็ได้เริ่มคุยกันหลังจากนั้นม ากประ มาณ สอง สามวัน แล้ วเกิดเป็น ความผู กพันว่าคือค นที่ใช่


ฝ่ายหญิงได้เข้าหาก่อน พร้ อมกับเป็นสาย เปย์จริ งๆ เคยจะให้ชื้อของใ ห้อย่าง นาฬิกา หรู สร้อย แห วนเพ ชรต่างๆ รวมๆมีมูล ค่าเป็น สิ บล้า น


แต่ฝ่ายชายกับไม่เอาอ ะไรสักอย่าง โยนทิ้ง หม ดเลย เพราะส่ วนตัวหม อปลาไม่ชอบของพว กนี้อ ยู่แล้ว เป็นค นเรีย  บง่ าย


ด้วยความที่เสมอต้นเสม อปลาย ทำให้น้ำฟ้าเลื อกที่ใช้ชีวิ ตอยู่ด้วย โดยใช้ชีวิตร่วมกันมา จนถึง ทุกวั นนี้ 7 ปีกว่าแ ล้ว

ภาพจากรายการคลับฟายเดย์

ภาพของ น้ำฟ้าและหมอปลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *