หนูวัย10ขวบ กราบลาพ่อครั้งสุดท้ายทั้งน้ำตา ชีวิตนี้มีแค่พ่อ

เป็นเรื่องราวสุดเ ศ ร้ าของหนุ่มน้อย 10 ขวบ ที่ต้องสู ญเ สี ยผู้เป็นพ่อไปอย่างไม่มีวันกลั บ

ซึ่งหนุ่มน้อยคนนี้ อายุประมาณ 10 ขวบ อาศัยอยู่ในพื้นที่จั งห วั ดเ พ ช รบู ร ณ์ โดยผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า เป็นเรื่องที่น่าเ ศ ร้ าอย่างมาก

เมื่อเ ด็ กช า ยคนนี้ ต้องสู ญเ สี ยคุณพ่อไปแบ บไม่มีวันก ลั บ ซึ่งเ ผ ยภาพให้เห็นว่า น้องกำลังก้ มที่ปล า ยเ ท้ าของพ่อ เพื่อล ากันเป็นครั้งสุ ดท้ า ย

น้องได้บอกว่า มีแค่พ่อค นเดี ย ว ไม่มีพ่อที่คอยไปรับ-ส่ง ยิ่งทำให้คนได้ยินถึงกับส ง ส า รมาก

ต่อมาทราบว่า น้องชื่อ ชัยวุฒิ หรือน้องเบส ได้อาศั ยอยู่กับพ่อกันแค่ส อ งคน เนื่องจากพ่อกับแม่แ ย กทางกัน แต่มีลูกด้ วยกั นถึง2คน มีตัวน้องเบส กับ พี่สาว

หลังจากได้เ ลิ กร ากับพ่อแล้ว แม่ก็พาพี่สาวไปอยู่ที่ต่ า งจั งห วั ดด้วยกัน และมีค ร อ บค รั วใหม่ แต่ตอน นี้คุณแม่น้องอยู่ในเ รื อ นจำ ทำให้ไม่ส าม า ร ถมารับได้

จึงเป็นเ ห ตุให้น้องเบสต้องอยู่คนเดียว ก็จะมีชา วบ้ า นแ ถวนั้นที่คอยช่วยเหลื อดูแล จนกว่าจะมีคนรับไปเ ลี้ ย ง โชคดีที่น้องเป็นคนน่ารัก นิสั ยดี เลยเป็นที่ รั กของคนล ะแ ว กนั้น

ช า วบ้านที่ดู แ ลน้อง

น้องเบส

ฝั งพ่อน้อง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *