ต๊อด เดือด ปมวัคซีนหาย ด่านหน้าต้องจับฉลากถึงได้ฉีด

สำหรับ ต๊อด ปิติ ทายาทเบียร์สิงห์ และเป็นส า มีของ นุ่น วรนุช ที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี ที่เรามั กจะเห็นทั้งคู่ควงกันออกมาทำบุ ญบ ริ จ า คของอยู่เรื่อยๆ

ก่อนหน้านี้ ก็ได้นำเ งิ น และ เครื่องผ ลิ ตอ อ กซิ เ จ น มาบริจาคเพื่อช่วยเ ห ลื อผู้ป่ ว ยติ ดเ .ชื้ .อ จนเกิดดราม่าขึ้นเมื่อ มีช า ว เ น็ ตส่วนหนึ่งมาบอกว่า

ทั้งคู่นั้นอ ว ดร ว ย จนทำให้หนุ่มต๊อด ต้องออกมาบอกว่า ก็ช่ ว ยอ ะ ไ รได้ก็ยินดี ก่อนจะว่าคนอื่นให้ดูตัวเองก่อนเคยทำบ้างไหม

ล่าสุด ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับวั ค ซี. นที่จัดหามานั้น ทำเอาหนุ่มต๊อดเ ดื อ ด จนต้องออกมาโพสต์เ ฟ ซบุ๊ คของตนเอง ทำนองว่า

วัคซีนจะทำให้คนต า ยน้ อ ยลง แต่ทำไมยังเ ลื่ อ น อยากให้รักกันหน่อย มันห า ยไปไ ห นห ม ด ต่อมาได้บอกอีกว่า

นั กก า รเมื อ งก็รู้จั กเ ย อะ ไม่ได้ท้ าท า ย และอย่างคนที่เป็นด่ า นห น้ าทำไมต้ อ งจับฉ ล า ก

บางรพ.ก็ใช้ผ ส มน้ำเพื่ อใ ห้ได้ครบ ตนนั้ นจะขอเป็นก ระบ อ ก เ สี ย ง เอาจ ริ งคือเอาจ ริ ง

คอมเม้นต์

ต๊อดปิติ

ต๊อด-นุ่น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *