น้ำตาไหลพราก ปิ่น โพสต์ร่ำลาครั้งสุดท้าย

สำหรับค ร อ บ ครัวนั กร้ อ ง-นักแ ส ด งที่มีผ ล ง า น ม ากมาย อย่าง เจ เจตริน กับ ปิ่น เก็จมณี และมีลูกชายห ล่ อถึงสามคน นั้น

แล้วลูกไม้ก็ห ล่ นไม่ใกล้ต้นจริงๆ เมื่อเจ้านายได้ป ล่ อ ยซิ งเ กิ้ ลเพลงแรกไป  ดั ง จนขึ้นเป็นเพลงฮิ ตแค่เพียงข้ า มคืนทีเดียว

ที่หลายๆคนรู้จักอย่างดี และบ ร ร ด าส า วๆต่างพากันอยากเป็นแ ฟนในม โ นกันทั้งนั้น

ก่อนหน้านี้ ด้วยส ถ า น กา ร ณ์โ ค.วิ. ด คุณแม่ปิ่นก็ได้จัดทำตู้ปั น สุข ใส่ข อ ง เต็ม ตู้มาตั้งที่หน้าห มู่ บ้ า น เพื่อช่วยเ ห ลื อช า วบ้ า นที่เ ดื อ ดร้อน

ล่าสุด พอได้ทราบ ข่ า วร้ า ยที่ถื อ ว่าเป็นการ สู ญ เสี ยค รั้ งใหญ่ เมื่อ 27  กคที่ผ่านมา ทางด้าน ปิ่น เก็จมณี ได้ออกมาโพสต์เ ศ ร้ าผ่านไอจีของตนเอง

ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความเ สี ย ใจอย่างมาก โดยบอกว่า ห ลั บใ ห้ส บ า ย นะ  รั กเ ส ม อ ไว้เจอกันข้าง บ นส ว ร ร ค์นะ

งานนี้ ทั้งเพื่อนและแฟนๆ ก็ต่างพากันเข้ามาแส ด  งความเ สี ยใจกับการ สู ญเ สี ยครั้งนี้ของแม่ปิ่นอย่างล้นหลาม

ลูกของปิ่น

งานพิ ธี

แสดงความคิดเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *