อะตอม อดีตดาราช่อง7 รถคว่ำโคม่า

ทำเอาวงการ บั น เ ทิ งทั้งต ก ใ จและช็ อ กกับเ ห ตุ ก า ร ณ์ที่เกิดขึ้น จ.ลำปาง เนื่องจาก ได้รู้ข่าวของอ ดี ตนั ก แ ส ด งได้ป ระ ส บอุ บั ติ เ ห ตุทางรถยนต์

ต้องรีบส่งตัวเข้ารั ก ษ าที่รพ ลำปางอย่างเ ร่ งด่วน เพราะมีอา ก า รห ม ด ส ติ เรียกว่าโ ค ม่ าเลยก็ว่าได้

มีรายงานจากหน่วย กู้ ภั ยลำปาง เมื่อวานนี้ (26 กค 64) ช่วงเวลาประมาณ17.00 ได้รับแจ้งว่ามีอุ บั ติ เห ตุ รถย น ต์เ สี ยหลักชนต้นไม้ บริเวณอ.เถิน จ.ลำปาง

ทางเจ้าหน้าที่จึงรีบเดินทางไปยังที่เ กิ ดเ ห ตุพร้อมอุ ป ก ร ณ์ป ฐ มพ ย า บ า ลเบื้องต้นและเค รื่ อ งตั ด ถ่าง เพื่อช่วยเ ห ลื อผู้บ า ดเ จ็ บที่ติดอยู่ภ า ย ใ นรถไม่สามารถออกมาได้

พอมาถึงจุด เ กิ ดเ ห ตุ พบคนขับ1 ราย ซึ่งเป็นชาย อายุ36 นอนส ล บอยู่ในรถ เจ้าหน้าที่จึงเร่งรีบทำการช่วยเ ห ลื อ

เอาตัวคนเ จ็ บออกมา เห็นว่าหมดส ติแ น่ นิ่ งไป เลยรีบปั๊ ม หั ว ใจและนำส่งรพ ด่วน

จากการ ต ร ว จ ส อ บเบื้องต้น พบว่า มีฝนตกลงมาเล็กน้อย อาจทำให้ถนนลื่น แล้วรถเ สี ย ห ลั กชนกับต้นไม้ตรงเกาะกลางถนน โดยส ภ า พรถด้านหน้า พั ง ยั บ

ต่อมาทราบชื่อว่า นายอะตอม สัมพันธภาพ เป็นด า ร าช่อง7 และยังเคยลงส มั ค รสม า ชิ ก พ ร ร คพ ลั งป ระ ช า รั. ฐ และตอน นี้ได้ผันตัวมาเป็นจิ ต อ า ส าแล้ว

คุณอะตอม

ดา รา ช่อง 7

รูปของอะตอม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *