สรยุทธ ฟาดนิ่มแต่เจ็บ หลังถูกหมอโพสต์จวก

จากกรณีที่มีห ม อ ท่านหนึ่งได้เผยเรื่องราวผ่านทางเ ฟ ซ บุ ค ของตนเอง ซึ่งมีการพ า ด พิ งถึงผู้ ป ร ะ ก า ศ ข่ า วชื่อดัง

อย่าง สรยุทธ ตลอดจนด า ร าที่พากันออกมา call out โดยมีคำ ถ า มร่ า ย ย า วว่า

 มาถึงจุดนี้แล้วหรอ ทำไมถึงไม่ไปดูค น ไ ข้ ตามรพ.สนามในแต่ละวันบ้าง ต อ น นี้ย อ ด เพิ่มขึ้นทุกวัน

พร้อมพูดไปถึงเรื่อง ย า ตัวหนึ่งที่จะนำมาแ จ กให้ค นป่ ว ย แต่ห ม อคนนี้ ชี้ว่ามันไม่ส ม ค ว ร เพราะเค้าไม่ได้ต้องการแค่ย า รั ก ษ า

แต่ต้องการประเมินอ า ก า รและดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้พ ย า ย า มให้สื่อต่างๆหรือด า ร า ออกมาช่วยเป็นก ร ะ บ อ กเ สี ย ง ในการสร้างรพ ส น า ม เพิ่มขึ้นอีกด้วย

เมื่อทางด้าน สรยุทธได้เห็นโ พ ส ต์ของห ม อที่ชื่อว่า นงนลินี จึงขอตอบก ลั บไปเป็นข้อๆเช่นกัน

อีกทั้งฟ า ดเบาๆ แต่ถึงกับจุกทำนองว่า เป็นอ ะ ไ ร มากไหม ทำไม ต้อ ง ก ล่ า ว หาคนอื่นง่ายๆด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม สรยุทธทิ้งท้ายว่า ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทำ ห น้ า ที่ หมอ ต่อไปนะครับ

ผู้ อ่ า น ข่ า ว

สรยุทธ

คุณสรยุทธ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *