หมอธีระวัฒน์ เผยอาก ารคนที่ใช้ฟ้าทะลายโจ ร

หมอธีระวัฒน์ เผยอาก ารคนที่ใช้ฟ้าทะลายโจ ร

จากสถานการณ์โค วิด 19 ในประเทศไทยยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

เมื่อยอดผู้ติดเชื้อพุ่งทะลุวันละหนึ่งหมื่นคน พร้อมกับยอดผู้เสี ยชีวิตพุ่งวันละร้อยคน

โดยคุณหมอธีระวัฒน์ หัวหน้ าศูนย์วิท ยาศาสตร์สุข ภาพโรคอุบั ติใ หม่ คณะแพ ทยศา สตร์

โรงพย าบาลจุฬา ลงกรณ์ ก็ได้มีการออกมาเตือนประชาชน โดยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก

ด้วยเรื่องเกี่ยวกับคนใช้ฟ้าทะลายโจ ร โดยคุณหมอบอกว่า ฟ้าทะลายโจ รจะออกฤทธิ์กดอาก ารของโควิ ด 19

จนทำให้ผู้ป่ว ยคิดว่าตนเองหายเป็นปกติแล้ว แต่แท้จริงแล้วยังสามารถแพร่เชื้อให้กับคนรอบข้างได้

โดยคุณหมอยังบอกอีกว่า คนที่ใช้ฟ้าทะลายโ จร เริ่มมีอาก าร คือ

1. ไม่ได้มีการตรวจโค วิด แต่คิดว่าตนเองเป็นโควิ ดแน่ๆ เพราะคนใกล้ชิดเป็นโ ควิด

2. ไปตรวจโค วิดแล้วปรากฏว่า พบเชื้อ

คุณหมอจึงแนะนำอีกว่า หากมีการใช้ฟ้าทะลายโ จรไปแล้ว 5 วัน แต่อากา รตนเองปกติดีแล้ว

อย่าคิดว่ามันเป็นหายปกติแล้วใช้ชีวิตเหมือนเดิม แต่ให้กักตัวต่ออีก 14 วัน

และหลังจากนั้นก็ให้ระมัดระวังตนเองไม่ให้ไปแพร่เชื้อที่เหลื ออยู่ให้คนอื่น ให้ใส่หน้ากากสองชั้น

และไม่ควรอยู่ใกล้กับคนอื่นเด็ดขาดด้วย ต่อด้วยกักตัว 14 วัน และบวกอีก 14 วัน นั่นเอง

หมอธีระวัฒน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *