เจ้าของร้าน แฉพฤติกรรมนักร้องillslick หลังจ้างมาเล่น

เรียกว่ากลายเป็นด ร าม่ าเ ดื อ ดอีกครั้ง สำหรับนั ก ร้ อ งดัง illslick เมื่อทางด้านเฟซบุ๊ครายหนึ่ง ได้โพสต์ถึง นั ก ร้ อ ง ที่เรียกตัวเองว่า นั ก ก วี โดยได้จ้างมาแสดงที่ร้าน และเกิด ปั ญห าที่ตามมา

เพราะไม่ทำตามข้อต ก ล ง ระบุว่า ว่าจะไม่พูดแล้ว แต่เริ่มก่อนนะ การจ้างคุณมาเล่นเป็นงานที่ทุกคนในร้าน เ ห นื่ อ ยใ จและกายกันมาก ตั้งแต่เปิดร้านมา 5 ปี

ความเห็นส่วนตัว คอนเสิร์ตครั้งนี้ ได้เซ็นสั ญ ญ า ก่อนที่จะคุณจะมี ป ร ะ เ ด็ นกับ นั ก ร้ อ ง คนอื่น ทำให้ตนต้อง เ ลื่ อ นการ โ ป รโ ม ต ที่คุณจะมาเล่นออกไป เนื่องจากให้ ก ร ะ แ ส มันล ด ล ง

ส่วนเรื่องร า ค าตั๋ว ทำไมต้อง ร า ค า นี้ คุณ ลื มหรือเปล่า ว่าค่าตัวคุณ 450,000 บาท และค่าที่พัก+ค่าเอนเ ต อ ร์ เทนคุณ+ค่าภ า ษีที่ต้อง จ่ า ย อีกเท่าไหร่

สรุปค่าโต๊ะกับค่าตั๋ว ร้าน ข า ย ได้เ งิ น 200,000-270,000 มัน ข า ด ทุ น มหา ศ า ล ยังจะมา ป าก ดีอีก แล้วการ แ ส ด งคุณ 40-45 นาที มันแสดงแบบธ ร ร ม ด าโค ร ตๆ ทำตัวเป็นศูนย์ ก ลา งจั ก รว า ล

ไม่ส นใจ ใคร และทางร้านก็ ต ก ล งกับคน ดี ล งานแล้วว่า ถ้าเล่นเสร็จต้องมาแจก ล า ย เ ซ น ต์ให้แฟน ค ลั บ แต่กลับ ป ล่ อ ยให้แฟน ค ลั บนับ 100 คน ต้องนั่งรอคุณประมาณชั่วโมงครึ่ง

แต่คุณ ก ลั บไม่ชี้ แ จ ง อ ะ ไ รเลยบางคนเขา ขั บ ร ถ มาไกลๆ เพื่อที่จะมาหาคุณ และบางคนเอาเ ค้ กมาให้ รอคุณด้วย ค ว า มรั ก ก็ยัง ทิ้ งพวกเขาได้เลย อย่ามาพูดให้ตัวเองดู ดี และห ล่ อเลย

10ปากว่าไม่เท่ากับตาเห็น สิ่งที่ตนเห็นนั้นมัน ห นั ก กว่าที่เค้าพูดกันอีก ค้ าข า ยไม่มี น ร กหรือ ส ว ร ร ค์ มีแต่ ข า ด ทุ นกับกำ ไ ร ตน ข า ด ทุ นไม่ว่ามันเรื่องเล็ก แต่สิ่งที่คุณทำกับ แ ฟ น ค ลั บ

ไป ทำ ร้ า ย ความ รู้ สึ ก จิ ต ใ จของคนที่รักคุณ มันน่า รั ง เ กี ย จ สุดท้าย คุณว่า เ งิ นไม่ได้สำ คั ญ ไม่ได้วั ด ค่ าเป็นคน ก็มาเล่น ฟ รี หรือค่าตัวสัก 1 แสนสิ

แล้วตนจะข า ยตั๋ว 300 ทุกคน ไม่ใช่ค่าตัวเท่านี้ แต่เล่นได้แ ค่ นี้ ถ้ารู้ก่อน จะเอาเ งิ นที่ จ้ า งคุณไป ซื้ ออาหารแจก ห ม า จ ร จั ดดีกว่า

โพสต์ดังกล่าว

อิลสลิก

ที่ แ ส ด ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *