แม่แตงโม ลั่นมีตัวเลขในใจ พร้อมแก๊งสปีดโบ๊ท มาศาลตามนัด

ล่าสุด 21/09/65 ศ า ล จังหวัดนนทบุรี ได้ นั ด ส อ บ คำให้การ จำ เ ล ย คน บน เ รื อทั้ง 6 คน ในเรื่อง ค ดี การ เ สี ย ชี วิ ต ของ แตงโม นิดา

ซึ่งทางด้าน ท น าย พรศักดิ์ ที่เป็น ท น า ย ค ว า ม ของแซน ได้เดินทางมา เ ต รี ย ม ความ พร้อมตามที่ ศ า ล นัด

แล้วได้เผยว่า หลังจาก เสร็จ สิ้ น กระ บวน การ ของ ศ า ล อาจจะมีการ พู ด คุ ย เรื่องการ เ ยี ย ว ย า ของครอบ ครัว ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ด้วย

แต่ก็ต้อง ป ร ะ เ มิ น ตามความเป็นไปได้ ยังไม่ขอ ร ะ บุ จำนวน เพราะ ค ดียังไม่จบ และมีจำเลย 6 คน ต้องดูว่าจะ สู้ ค ดี ไปใน แนว ทาง ไหน

ทางด้านคุณพนิดา คุณแม่ของแตงโม ได้เดินทางที่ ศ า ล พร้อมกับ ท น า ย และเผยว่า ตอน นี้ ตนไม่ได้ โ ก ร ธ ใครแล้ว เป็นครั้งแรกในขึ้น ศ า ล

ยังไม่มีการ คุ ย ถึงเรื่องค่า เ สี ย ห า ย แต่ก็มีอยู่ในแล้ว ยังไม่ขอบอก ต่อมาทางด้านแซนและกระติกได้ เดินทางที่ ศ า ล เช่นกัน พร้อมเผยว่า

ไม่เตรียม อ ะ ไ ร มา มาตามนัด เบื้องต้นนั้น ป ฏิ เ ส ธ ทุก ข้อ กล่าว หา และทำตาม ขั้ น ต อ น ของ ก ร ะ บ ว น ก า ร

ส่วนเรื่อง เ ยี ย ว ยา นั้นต้อง ป รึ ก ษ า กับทนายก่อน และ ยื น ยั นว่า ไม่ได้ทำ อ ะ ไ ร พูด ความจริง ไปหมดแล้ว

ส่วนทางด้าน จ๊อบ โรเบิร์ต ปอ เดินทางมาถึงก็ขึ้น ศ า ล ทันที ไม่มีการ พู ด คุ ย อ ะ ไ ร กับผู้ สื่ อ ข่ า ว

กระติก แซน

แม่ แตงโม

ปอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *