กรรชัย ถาม กระทิง ยอมเปิดเส้นทางเงินมั๊ย

จากกรณีทางด้าน พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม กระทิง ขุนณรงค์ ที่เป็นพ่อ ข่ า ย Forex-3D แต่ยังไม่มีความ ผิ ด เนื่องจากไม่มีผู้ เ สี ย มา ร้ อ ง ทุ ก ข์ ถึงแม้จะเป็นคน ชั ก ช ว น ก็ตาม

แต่ถ้ามี ผู้ เ สี ย ห า ย มาแจ้ง ก็จะมีความ ผิ ด ทันที โดยหนุ่ม กรรชัย ออกมาเผยเรื่องดังกล่าว ว่า เข้าใจในเรื่องของค ดี ความ แต่เรื่อง สั ง ค ม ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่ กระทิง ต้องออกมา ชี้ แ จ ง

เพราะเป็นคนสาธารณะ พอเกิดเรื่อง ก็ พ ย า ย า ม ถามผู้ใหญ่ทางช่องว่าจะเอา อ ย่ า ง ไ ง ซึ่งก็บอกให้ ป ล่ อ ย ไปตาม ก ร ะ บ ว น ก า ร ถ้าผิด ก็มี ม า ต ร การ ป ล ด ออก

ถ้า โ ก ง จริง ก็เป็นไปตาม ก ฎ ห ม า ย แต่ก็คงต้องรอให้กระทิง ชี้ แ จ ง ก่อน ว่ายอมให้ ต ร ว จ ส อ บ เส้นทางการ เ งิ นว่าจะเกี่ยว ข้องหรือ เ ป ล่ า

มันเป็นกลุ่มเพื่อนกันหมด ไม่รู้ว่ามีการ เ ค ลี ย ร์ กันไปแล้วหรือเปล่า แต่ถ้า ด า ว น์ ไ ล น์ 14 คนของกระทิง หรือ ดาวน์ ไลน์ 17 คนของบอล ไป แ จ้ ง ค ว า ม ก็ไล่เป็นท อ ดๆ จนถึงกระทิง

สิ่งที่อยากบอก คือ กระทิงต้อง แสดง ความ บ ริ สุ ท ธิ์ ใจ ยอมให้ ต ร ว จ ส อ บ ทุกอย่าง จะกล้าหรือไม่ เชื่อว่าสังคมรอดู ข้ อ เ ท็ จ จริงที่จะ ป ร า ก ฎ อยู่

แล้ววันนี้บอกว่า กระทิงเป็น เ ห ยื่ อ ก็ต้อง ชี้ แจงให้ ชั ด เ จ น ห า ย ส ง สั ย ด้านหนุ่ม กรรชัยเผยต่อว่า ตนหนักใจเพราะทำงานในช่อง 3 แล้วมีเรื่อง ด า ร า ช่อง 3

เพราะหลายคนมองว่าตนไม่กล้า ผู้ใหญ่ไม่ให้ จะบอกว่า โ ค ร ต อยากทำเลย เรื่อง Forex-3D มันไม่มีใครมา ตั้งแต่พิ้งกี้

พอมา ดี เ จ แมน ใบเตย บอกจะมา ก็ไม่มา กระทิงก็ยอมไม่มา จน ก ล า ย เป็น ป ร ะ เ ด็ น แต่ก็ รั บ ป า ก จะมา 80 เปอร์เซนต์ ก็ไม่รู้จะ เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ้นไหม

ditmb’

กรรชัย

กระทิง ขุนณรงค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *