แพรวา เผยจุดสิ้นสุดใจแตกสลาย เลิกหน่อง

ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง คู่ รั ก ของวงการ บั น เ ทิ งที่ เ ลิ ก กั น ทั้งๆที่ยังรัก สำหรับ แพรวา ณิชาภัทร และหน่อง ธนา ทำเอาบรรดาแฟนๆต่าง แ อ บ เ สี ย ดายไม่น้อย

ล่าสุดทางด้านสาวแพรววา ได้ออกมาเผยถึง ส า เ ห ตุ ของจุด จ บ รั ก ครั้งนี้ ว่า คบกันมา 2 ปี มันค่อยข้างที่จะต้อง ป รั บ กันเยอะ เขาอยากจะรู้เรื่อง อ ดี ต ของแพรวา แต่ตัวเราเป็นคนไม่ แ ค ร์ อ ดี ต

ในเมื่ออยากรู้ ก็ให้รู้ พอรู้แล้ว ก ลั บ ไม่ปล่อยวาง มันก็เกิด ปั ญ ห า ทำให้ต้อง เ ลื อ ก ที่จะโกหก สุดท้าย จั บ ได้ ก็ว่าทำไมตนต้อง โ ก ห ก ก็ อ ธิ บ า ยว่า ถ้ารู้แล้ว มันก็ ท ะ เ ล า ะ กันไปเรื่อย

ตน ก ลั บ ไป แ ก้ ไ ข อ ดี ตไม่ได้ ส่วนเรื่องเพื่อน ตนเป็นคนที่ชอบ เ ต ะ ฟุ ต บ อ ล กับเพื่อนผู้ชาย มันก็คือเพื่อนจริงๆ ก็ ล อ ง พามา เ จ อ จะได้ไม่ ต้ อ ง หึ ง แต่เขาก็ยังเป็น แบบเพื่อน เ ก ย์ ตุ๊ ด

ที่เป็น เ พ ศ ส ภ า พ ผู้ชาย หึ ง หมดเลย รวมไปถึงเรื่องการ แ ต่ ง ตั ว ด้วย ก็ต้อง เ ป ลี่ ย น ห้าม แ ต่ ง ตั ว โ ป๊ มีวันหนึ่งไปถ่าย ร า ย ก า ร ต้องใส่ชุดที่ แ ห ว ก ห ลั ง คือมี ปั ญ ห า แน่ๆ ก็ต้องขอ เ ป ลี่ ย น ชุด

จน ผู้ จั ด กา ร ถามก็ต้องเล่า จากนั้นด้านแพรวาเผยว่า ตนเป็นคนที่ ซื่ อ สั ต ย์ กับ ค ว า ม รั ก มาก แต่พอมา โ ด น ไม่ ไ ว้ ใ จ ร ะ แ ว ง กันตลอด ก็ รู้ สึ ก ว่าตน พ ล า ด ตรงไหน ทำไมถึงไม่ ไ ว้ ใ จ เลย

ตนก็ทำ เ ต็ ม ที่ แล้ว จน ท ะ เ ล า ะ กัน แล้ว รู้ สึ ก ดิ่งเลย มัน ท ะ เ ล า ะ กันบ่อย บาง เ ดื อ น แทบทุกวัน พอเริ่ม ป รั บ เ ป ลี่ ย น ตัวเพื่อเขา ก็เริ่มไม่มี ค ว า ม สุ ข แล้ว ป รั บ กันมา เ ลิ ก กั น3-4 รอบ

จนกระทั่งเริ่ม เ ห นื่ อ ย ที่จะปรับแล้ว พ ย า ย า ม เป็นสิ่ง ที่ ดี ที่ สุ ดให้เขา แต่คำว่าที่สุดของเขามันอยู่ ไ ก ล มาก ก็ไม่อยาก ป รั บ แล้ว ให้เป็นตัวเองเลย มัน ก ลั บ ยิ่ง ท ะ เ ล า ะ กันหนักขึ้น

อย่างแพรวาเป็นคนชอบสั ง ค ม ป า ร์ ตี้ แต่เขาเป็นคน เ ก็ บ ตั ว มัน ท ะ เ ล า ะ กัน จนคิดว่า เราไม่มี ค่ า ไม่ ค ว ร ที่จะอยู่ บ น โ ล ก นี้ แต่ก็ ต า ย ไม่ได้ เพราะยังมีงานที่รอ ป ร ะ ส บ ค ว า ม สำ เ ร็ จอยู่

ในส่วนเรื่องการ แ ท ค แ ค ร์ เขาดีและน่ารัก บางอย่างตน คิ ด ไ ม่ ถึ ง เขาก็ คิ ด ให้ เป็นทั้งที่ ป รึ ก ษ า เพื่อน ผู้นำ ผู้ตามให้กับตนได้ เขาทำให้ตน ใ จ เ ย็ น ขึ้น พอมาช่วงกพ. ท ะ เ ล า ะ กัน

จน รู้ สึ ก ว่า ข้ า ง ใ น มัน แ ต ก ส ล า ย ไปหมดแล้ว เลย ตั ด สิ น ใ จ บอก เ ลิ ก ไม่คุยเลย 3 วัน ที่อยาก เ ลิ ก เพราะรู้สึกว่า ไม่อยากให้เขาต้องมา แ ต ก ส ล า ย แบบตน

ก็มี ผู้ จั ด ก า ร กับพี่ อี ก ค น นัดมา เ ค ลี ย ร์ 4 คน ตั้งแต่ ค บ เ ล ย คุยทุกเรื่อง ก็ ล อ ง ครั้งสุดท้าย ถ้า ตั ด สิ น ใ จ จะเดินต่อ ก็ให้เป็นตัวเองไปเลย แล้วที่มันต้อง จ บ จริงๆ คือ ตนจะไปกินข้าวกับเพื่อน

แต่เขาบอกว่า ทำไมไม่มี เ ว ล า ให้เลย แต่ตน รู้ สึ ก ว่าก็ เ ดี๋ ย ว จะไป เ ที่ ย ว ด้วยกัน 4 วัน ก็อยากไปกับเพื่อนบ้าง มัน เ ห มื อ น จิ ก ซ อ ว์ คนละชิ้นเลย ที่ไม่ ส า ม า ร ถ เข้ากันได้จริงๆ

เรื่องใหญ่เลยก็คือเพื่อน เขาไปขอให้เพื่อนคนนี้ ที่เป็น LGBTQ+ พาตนมา เ ค ลี ย ร์ ก็ เ ข้ า ใ จ ว่า น้ อ ย ใจ ก็ขอ เ ลิ ก เลย มัน ย า ก มากที่จะบอก เพราะยัง รั ก อยู่มากๆ แต่ครั้งนี้เขา ป ล่ อ ย แล้ว

แพรวา

ร า ย ก า ร

แพรวา กับ หน่อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *