แจ๊ส นิกกี้ รักเมีย แต่ทำไมผู้ชายถึงหยุดยาก

สำหรับ นั ก แ ส ด ง ต ล ก ดัง แจ๊ส ชวนชื่น มาร่วม พู ด คุ ย ผ่านร า ย ก า ร Shareโลมา ทางช่อง ยู ทู ป ของนิกกี้ ณฉัตร และได้เผยถึง ส า เ ห ตุ ที่หนุ่มแจ๊ส ก ลั ว หม่ำ จกม๊ก

โดยแจ๊สเล่าว่า ตนเป็นคน ขี้ ก ลั ว ทุกวันนี้ก็ยัง ก ลั ว ต ล ก รุ่นใหญ่ๆ อย่าง เท่ง โหน่ง ก็จะมีแค่บอล เชิญยิ้ม ที่ตนไม่ ก ลั ว บางทีก็ เ ก ลี ย ด ตัวเองนะ เพราะ ค ว า ม ก ลั ว

มันทำให้เรา พ ล า ด อ ะ ไ ร เยอะ แบบที่ควรจะเล่นได้เต็มที่ ซึ่งทางด้านแจ๊ส ได้ ย อ ม รั บ ว่าช่วงนี้รับแต่งานที่อยากทำ ไม่ได้ เ บื่ อ ว ง ก า ร เพราะยังทำใน สิ่ ง ที่ เ ป็ น ตัวเอง

ถ้าต้องทำ แ บ บ ไ ม่ เ ป็ น ตัวเอง แต่ทำเพื่อ เ งิ น ก็จะ เ บื่ อ มันเคยเป็นมาหมดแล้ว มันไม่มี ตั ว เ ลื อ ก ต อ น นี้ สามารถ เ ลื อ ก ได้ ก็ทำไม่ต้อง เ ห นื่ อ ย มาก อาจจะ เ ห มื อ น เห็นแก่ตัว

เพราะหลายคนคิด แ บ บ นั้ น แต่สุดท้าย ชี วิ ต ก็เป็นของเราเอง จากนั้นด้านแจ๊ส ได้เล่าถึง เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ ตน เ ม า แล้ว พ ล า ด ไปมี อ ะ ไ ร กับหญิงอื่น จึง สั ญ ญ า กับตัวเองว่าจะ รั ก แต่ เ มี ย เท่านั้น

ด้านนิกกี้เผยว่า ตั้งแต่ตนมีก้อย ก็ไม่เคย พ ล า ด นะ เ ว ล า ไปดื่ม ถ้ารู้ตัวเริ่ม เ ม า ก็ ก ลั บ บ้ า น ทันที ก้อยไม่ เ ช ค แต่ เ ก ร ง ใ จ แจ๊สจึงว่า ไม่ เ ช ค นี่ แ ห ล ะ น่ า ก ลั ว เพราะ จั บ ได้ จั๋ ง ๆ

แล้วก็ แ ป ล ก นะ พวก ผู้ ช า ย ทำไมมัน ห ยุ ด ย า ก มันไม่ได้อยากทำ แต่ทำไมถึงต้องทำ มัน อ ด ใ จ ไ ม่ ไ ห ว ด้านนิกกี้ว่า น่าจะอยู่ตัวเรา ห ยุ ด เพราะ รั ก แจ๊สว่า ห ยุ ด นะ

แต่ก็ยัง ก ลั ว ใ จ ตัวเอง ใน ลึ ก ๆมันก็ต้องอยู่แล้ว ห้ า ม ใ จ นี่ สำ คั ญ เลย ไม่ว่าจะออกไปไหน ไม่ต้อง โ ก ห ก ว่า รั ก เ มี ย คนเดียว แล้ว ต อ น นี้ คิดว่า

ไป เ ริ่ ม ใ ห ม่ กับคนอื่น ตอนที่เรามี ทุ ก อ ย่ า ง แล้ว ก็ไม่รู้จะ รั ก เรา จ ริ ง แบบ เ มี ย หรือเปล่า เพราะกับ เ มี ย เรา ส ร้ า ง ทุกอย่างมาด้วยกัน จะไปทำ แ บ บ นั้ น ทำไม

ลองคิดดูว่าถ้าอีก ฝ่ า ย ทำบ้าง แค่นั้น แ ห ล ะ เ ห ลื อ โอกาสครั้งเดียว เ ลิ กเลย แล้ว โ ด น ยื ด ทุกอย่างเลยนะ เพราะเป็นชื่อมันหมด เรามีแค่ ร ถ เ บ น ซ์ ที่ ผ่ อ น ไม่หมด

หนุ่มแจ๊ส

นิกกี้

แจ๊ส นิกกี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *