ปาย สิตางศุ์ เผยถูกดาราชายตามตื้อไปบ้าน

ช่วงหนึ่งของ ร า ย ก า ร Bradboy ทางช่อง ยู ทู ป ของหนุ่มบอย พิษณุ ที่ทางด้าน นั ก แ ส  ด ง สาวปาย สิตางศุ์ ได้ร่วม พู ด คุ ย

พร้อมกับเผย เ รื่ อ ง ร า ว ใน ว ง ก า ร ที่ เ กิ ด ขึ้ น กับตน แบบที่ ไ ม่ เ ค ย เ จ อ มาก่อน โดยที่ว่า มี นั ก แ ส ด ง ชายท่านหนึ่ง ที่เล่น ล ะ ค ร ด้วยกัน

เริ่มจากที่นำ โ น๊ ต มา ติ ด ที่รถตนว่า เ ลิ ก ง า น แล้ว ก ลั บ บ้านดีๆนะ เป็น กำ ลั ง ใ จ ให้ ซึ่ง ต อ น  นั้ น ตนมีแฟน ก็เลยเฉยๆ แล้วทำงานใน ว ง ก า ร บั น เ  ทิ  ง ก็จะมี แ บ บ นี้ บ่อยๆ ก็ไม่สน ไม่เล่นด้วย

แล้วตนก็รู้ด้วยว่าเป็นใคร เพราะวันนั้น เ ห ลื อ แค่ 2 คน ที่ถ่ายอยู่ ผ่านมา สั ก พั ก ก็เริ่มมีโทรมา ทำนองว่าถ่าย ล ะ ค ร แถวนี้ ก ลั บ ดีๆนะ แต่อยู่ ใ ก ล้ บ้านนิ คือเราก็ แ ป ล ก ใ จ ว่ารู้ได้ไง

เลยถามไป เขาก็ว่า ส น ใ จ ก็ต้องรู้ว่าบ้านอยู่ไหน พอมาหลังๆ เริ่มจะ ข อ ม า บ้าน ปายเลยบอกไม่ได้ อยู่กับคนอื่น แต่ ท า ง นั้ น ก็บอกไม่เป็นไร อยากเจอปาย ไม่ได้เจอคนอื่น

แล้วมันก็ถึงขั้นแบบ ที่ เ ดิ  นเข้ามาใน ก อ ง ถ่ า ย แล้วจะมา ก อ ด ตนเลย เล่า แ ค่ นี้ พอนะ มันมี เ ย อ ะ กว่านี้ ทีนี้ด้านบอยจึง ถ า ม ว่า แล้วมีส่ง ข้ อ ค ว า ม มาหา แบบอยาก น อ น ด้วยไหม

สาวปายจึงว่า ก็พูด ทำ น อ ง นั้นแหละ และก็ ต้ อ ง ก า ร แ บ บ นั้ น ทางด้านบอย อยากรู้ว่า ใช่ พ ร ะ เ อ ก หรือไม่ แต่สาวปายไม่ยอมบอก

งานนี้หนุ่มบอยจึง ก ร ะ ซิ บ ชื่อเลย สาวปายว่า ไ ม่ ใ ช่ ค น นั้ น แต่ก็เคยนะ นานแล้ว บอกวันนี้มาหาหน่อย ตนก็ พ ย า ย า ม ป ฏิ เ ส ธ ว่าไม่ได้

ด้วยความที่ ป ก ติ ตนก็ไม่ค่อยไป เ จ อ หรือ ไป กิ น ข้ า ว กับใครอยู่แล้ว คนนั้นก็ยังว่า วันนี้ ข า เ จ็ บ ทำ อ ะ ไ ร ไม่ได้ แต่ถ้า ห า ย แล้ว ก็ไม่แน่ มันทำให้คิดเลย ว่า นี่ตนอยู่ โ ล ก ไหนกันแน่

ร า ย ก า ร

ปาย

บอย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *