กรรชัย เผยข้อมูลลับแฉ บังแจ๊ค ผ้าขาว

อยู่ๆก็เกิด เ ห ตุ ก  า ร ณ์ ที่ทำเอา พิ ธี ก ร ดัง หนุ่ม กรรชัย เ ดื อ ด กลาง ร า ย ก า ร ขณะที่อ่าน ข่ า ว กรณีของบังแจ๊ค

ที่ อ้ า ง ว่า มีคนส่ง ผ้า  ข า วของแตงโมที่ ห า ยไป มาให้กับตน และยังมี ส.ส.เต้ กับ ท น า ย ก ฤ ษ ณ ะ ได้ร่วม พู ด คุ ย กับบังแจ๊ค

แล้วจะเดินทางไปรับ ห ลั ก ฐ า น ชิ้นนี้จากบังแจ๊คอีกด้วย โดยด้าน กรรชัย เผยว่า ตนไม่เชื่อว่าจะเป็นผ้าจริง เพราะ เ ว ล า ที่ตนทำงาน

ตนจะหา ข้ อ มู ล เท่าที่จะทำได้ ก่อนจะนำออกมา เ ผ ย แ พ ร่ ให้ ป ร ะ ช า ช น ได้เห็น ไม่งั้นมันจะยิ่งไปกันใหญ่ และ สั ง ค ม ก็จะ ปั่ น ป่ ว น

ทำ แ บ บ นี้ ไม่ถูก และกรรชัย เผยต่อว่า ตนไม่เคยนำเรื่องของบังแจ๊คมา เ ส น อ ใน ร า ย ก า ร เที่ยงวันทัน เ ห ตุ ก า ร ณ์ เลย

แต่ครั้งนี้ไม่ไหวจริงๆ ใครที่มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง ตนก็อยากให้ ห ยุ ด ทั้งนี้ด้านกรรชัย ได้ แ ฉ บังแจ๊ค ว่า ช อ บ ปั่ น ไป เ รื่ อ ย

และยังเคยโพสต์รูป ปื น ขู่ ตนด้วย และอีกเรื่องที่ตนไม่เคยพูด ก็คือเรื่องของ คุ ณ น า ย ดาวที่ถูกจับ ก ล า ง ร า ย ก า ร ของตน

บังแจ๊คได้โทรไปหา คุ ณ น า ย ดาว เพื่อ ปั่ น นั้นนี่ แต่ตนก็บอกกับ คุ ณ น า ย ดาวว่าอย่าไป เ ชื่ อ เพราะเขา ส ร้ า ง เรื่องมาตั้ง ห ล า ย เรื่องแล้ว

แต่ถ้าเรื่องผ้าเป็นของ จ ริ ง ก็ส่งให้ ส ถ า บั น นิ ติ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ตรวจ พิ สู จ น์ จะรู้กันไปเลยว่าเป็นของ จ ริ งหรือไม่ ก็อยากให้ ค ดี แตงโมได้รับความเป็น ธ ร ร ม

บังแจ๊ค

ร า ย ก า ร

ส.ส. เต้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *