ยังไงแน่ เวียร์ – เบลล่า คนตาดีเห็นเดินควงกัน

สำหรับ คู่ รั กต่างช่อง อย่าง พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม เวียร์ ศุกลวัฒน์ กับ น า ง เ อ ก สาวเบลล่า ราณี ที่ก่อนหน้านี้มีก ร ะ แ ส ข่ า  ว ลื อว่า

ทั้งคู่นั้น เ ลิ ก กัน และ วั น บั น เ ทิ ง ก็ได้ออกมา ยื น ยั น ว่า ทั้งคู่นั้น ล ด ความ สั ม พั น ธ์ ลง เ ห ลื อ แค่พี่น้อง

เพราะทั้งคู่ พ ย า ย า ม ป รั บ ตัวเข้าหากัน แต่ก็ไม่ ส า ม า ร ถ ป รั บได้ จึง ตั ด สิ น ใ จ จบกันด้วยดี ไม่ ปั ญ ห า เกี่ยวกับ มื อ ที่ 3

ทั้งนี้คาดเดากันว่า เ ลิ ก กั น ช่วงที่หนุ่มเวียร์ ก ลั บ จากการไปถ่ายทำ ห นั ง ที่ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  แต่ด้านคน ส นิ ท ก็เผยว่าทั้งคู่ยังคุยกันอยู่

และเบลล่าก็ไม่มี อ า ก า  ร เ ศ ร้ า จึงทำเอาหลายคนต่าง ลุ้ น ว่าอาจจะแค่ ข่ า ว ลื อ ยังไงก็ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาให้คำตอบที่ ชั ด เ จ น ด้วยตนเอง

ล่าสุด ก็มี ช า ว เ น็ ต ได้เผยภาพที่มี หนุ่มเวียร์กับสาวเบลล่า  ค ว ง คู่ กันไปนั่งกิน สุ กี้ ที่ว่า ตอนต้นเดือนยังเห็นทั้งคู่ ไปร้านแถว พ ร ะ ร า ม9 ด้วยกัน

ก็เลยเกิดเป็น ข้ อ ส  ง สั ย ว่า เวียร์และเบลล่าจะ เ ลิ ก กั น ได้ไง ต่อมาได้เผยว่าวันนี้ 30 พย 64 เบลล่า ได้มีงาน อี เ ว้ น ต์

เปิด ห้ า ง เ ซ็ น ท รั ล อ ยุ ธ า ช่วง 4 โมงเย็น ถึง 6 โมงเย็น คงต้องรอจบงานว่าสาวเบลล่าจะ พู ด ถึ ง เรื่อง เ ลิ ก ร า กับ แ ฟ น ห นุ่ ม หรือไม่

เวียร์ – เบลล่า

เบลล่า

เวียร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *