ดีเจภูมิ ร้องลั่น รถลัมโบร์สุดรักถูกชนเยิน

เมื่อนึ ก ถึ งดีเจชื่ อดั งที่ห ล าย คนต่างรู้ จั กเป็นอ ย่ า งดีและแฟ นค ลั บก็รู้ ดีว่าเขาเป็นคนที่รั กและชื่ นช อ บรถมากเป็นพิเศษ

เพราะที่บ้ า นเขานั้ นมีรถห รู ถึงห ล า ยคั นทีเดียว นั่นคือ ดีเจภูมิ – ภูมิใจ

ก่อนหน้านี้ ได้มีกระแ สด ร าม่ าโ จ มตีช่ อ งยูทู ปที่ทำค อ นเ ท้ นกินสั ต ว์ในทะเ ล เพราะบางคนก็ว่าเป็นช นิ ดหา ย า ก รวมไปถึงมันกิ นได้ห ร อ

ล่าสุดได้มีเ ห ตุก า ร ณ์หนึ่งที่ทำเอาดีเจภูมิถึงกับร้ อ งเสี ย งห ลงทีเดียว เมื่อเห็นส ภ า พรถสุดรักของตนถู ก ช นที่มุมด้านหน้า

โดยดีเจภูมิได้ถ่ายวี ดี โอลงผ่านไอจี ซึ่งจะเห็นว่ารถลัมโบกินี่สุ ดรั กสุ ดห ว งของตนที่จอดอยู่ มีร อ ยช นที่ด้านหน้า พ ร้ อ มพูดว่า

ไม่ต้องก ร า บรถผม เดี๋ยวผมโ ด นด่า ทำ ไ มถึ งทำกั บรถผมอย่างนี้ แล้วอีกฝั่งได้บอกว่า ไม่ได้ตั้งใจ มันม อ งไม่เห็ น อีกทั้งดีเจภูมิระบุข้อความ ทำไมมาช นร ถผม ?

ทำเอาบ ร รดาเพื่ อ นในวงก า รและแ ฟนๆ ต่างต กใ จกับสิ่งที่เห็นเข้ามาค อมเม้ น ต์มากมาย แต่หลายคนก็ชื่นชมในความใจเย็นของดีเจภูมิ

น้องที่ทำรถเป็นรอย

ดีเจภูมิ

ดีเจภูมิ-ภูมิใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *