เพื่อไทยสวดยับปมโควิดนำเข้า

เป็นที่ทราบข่าวกันดีว่า ทางรัฐบาลกำลังหาวัคซีนจากประเทศอื่นเพื่อนำเข้ามาช่วยเหลื.อประชาชนคนไทยเรา แต่ล่าสุด นางสาว อรุณี กาสยานนท์ โฆษกเพื่อไทย ได้มีการกล่างถึง หลังจากการแถลงข่าวของท่านนายก พลเอกประยุกธ์ จัทร์โอชา ในฐานะของประธาน ศบค. เมื่อวันที่ 16 เมษา 64 ที่ผ่านมา

ภาพของ นางสาว อรุณี กาสยานนท์ โฆษกเพื่อไทย

ที่ยังดูไม่มีความชั.ดเจนจากการแถลงข่าว ว่าด้วยเป้าหมายของการเพิ่มทางเลื.อกวัคซ๊น ว่าการเจรขาจัดซื้อจากประเทศรัสเซียและอเมริกา ยี่ห้ออะไ.รบ้าง และเป็นจำนวนเท่าไหร่ แล้วเมื่อไรจะแจ้งให้ทราบจากผลเจรจา เพื่อที่จะทำให้ประชาชนเราๆ มั่นใจว่า รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ได้จริงจังและพร้อมลงมือแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจาการจัดหารซื้อวัคซ๊นแอสต้ราเซเนก้า 61ล้านโดส

ภาพของ นางสาว อรุณี กาสยานนท์

ทั้งที่หลายๆประเทศในยุโรป อย่าง ประเทศเดนมาร์ก็ได้มีการระงับการฉีดวัคซีนตัวนนี้แล้ว เพราะมันค่อนข้างมีผลข้างเคียง ที่ทำให้เกิดลิ่มเลื.อดอุดตัน อีกทั้งยังส่งต่อให้ประเทศที่มีรายได้ต่ำ

ภาพของวัคซ๊น AstraZeneca

โฒษกพรรคเพื่อไทย นางสาว อรุณี กาสยานนท์ ก็ได้กล่าวต่อว่า ในช่วงเวลาที่ประชาชนต้องการความหวัง เมื่อมองมา.ที่รัฐบาลของพลเอกปร.ะยุกธ์ กลั.บไม่มีแม่ถาวะผู้นำที่เป็น.หลัก ที่นายกรัฐมนตรีค.วรจะมี ส่งผลสะท้อนถึ.งความห.วังของประชนที่นับวันมองไม่เห็นอ.ะไร

ภาพของ นางสาว อรุณี-กาสยานนท์ โฆษกเพื่อไทย

โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวอีกว่า สิ่งที่รัฐบาลต้องมองไปข้างหน้า นอกจากกา.รเพิ่มบุคลาก.ารทางการแพทย์ในก.ารฉีดวัคซีนแล้ว รัฐบาลควรศึกษาผลกระท.บที่เกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า.ในต่างป.ระเทศว่า เกิดผลกระทบกับคนกลุ่มใด มีโรคประจำตัวแบบไหน เพื่อจำกัดปัญห..าและควบคุมความเสี่ยงที่อาจ..จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด และส่งเสริมใ..ห้นักวิจัยไทยเร่งทำชุดตรวจ anti-PF4 หรือชุดตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดลิ่.มเ.ลื.อดอุดตัน เพื่อให้ประชาช.นมั่นใจในวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ดังนั้นในขณะนี้ปัญหาจึงไม่ใช่การฉีดวัคซีนเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความกลัว.ที่จะฉีดอีกด้วย

ภาพของเชื้อไวรัส โควิด-19

“ความผิดพลาดของรัฐบาลในตอ.นนี้คือ เชื่.อว่า ตัวเองทำเต็มที่และ.ทำดีที่สุดแล้ว ทั้งที่ได้วัคซีนน้อยและช้า แถมยังได้ของไม่ดีอี.กด้วย ประเทศอื่นเ.ตรียมทิ้งแ.อสตร้าเซเน.ก้า แต่เรายังมั่นใจในประสิ…ทธิภาพเต็มร้อย อยากถามว่า วัค..ซีนที่กำลังจะเข้ามาคือของเห.ลือจากป.ระเ.ทศอื่นหรือไม่ หรือท่.านยึด.ถือนโยบาย ‘ขยะของ.เขาคือ.สมบัติของเรา’” โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าว

ภาพของเชื้อไวรัส โควิด-19

CR.แนวหน้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *