“ศรีริต้า” โพสต์ภาพลูกชายกำลังนอนหลับอย่างมีความสุข

ครอบครัวสุดอบอุ่ น.สำหรับคุ. ณแม่ค.นสวยอย่างคุ.ณศรีริต้า . เจนเซ่.นและคุณพ่.อก รณ์ ณรงค์เ.ดชซึ่งทั้งคู่ก็ได้คลอดลูกชาย.คนเเรกน้องก วินท์ต้องบอกว่าทั้งคู่นั้นตื่นเต้นกับลูกชา.ยคนแรก มากๆ

ภาพของคุ.ณแม่ศรีริต้. า,คุณพ่อกรณ์และ.น้องกวินท์

และล่. า สุดคุณแม่ริต้าไ.ด้โพส ต์ภาพของน้อ.งก วินท์ผ่านอินสต.ราแกรม ส่วนตั.วเป็นภาพที่ น้องกวินท์กำ.ลังนอ นยิ้มอ ยู่บนเ ตียงและระบุข้อความไว้ว่า “ใครเอ่ยนอนยิ้มทั้ง.คืนเลย@kornnaro.ngdej”

ภาพของคุณแ.ม่ศรีริต้าแล.ะน้องกวินท์

ซึ่ งหลังจ.ากเธอนั้นโพสต์ภาพนี้ ล.งไป.ทำให้มีช า วเน็ตเข้า.มาคอ ม.เมนต์กันรั ว ๆแ.ละมีชาวเ น็ตคนหนึ่ งบอกว่าภาพนี้หน้ าน้องมีความ. เห มื.อนคุณพ่ อสุดๆ.

ภาพ ขอ.งคุณแม่ศรีริต้าแล ะน้. อง.กวินท์

ภาพข.องคุณแม่ศรีริต้า,คุณพ่อก.รณ์ และน้องกวินท์

ภาพขอ งน้ อ งก.วิ นท์

ภาพของคุณแม่ศรีริ.ต้า,คุ.ณพ่อกรณ์

ภาพของคุ .ณแม่ศรีริต้าและน้ องกวินท์

ภาพของน้องกวินท์

.ภาพของคุณแม่ศรีริต้า,คุณพ่อกรณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *