“น้องทิกเกอร์” กราบขอพรคุณแม่ในวันสงกรานต์

อบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครั. วของ.คุณนิก.กี้ นิโ.คล. เทริโอแล ะคุณแมว จี.ระศักดิ์ ป.านพุ่ มซึ่งทั้งคู่ได้มีลูก ชายหนึ่งคนคือน้องทิกเ.กอร์ซึ่งต อนนี้น้องทิกเกอ.ร์ได้.เ.ติบ โตเ.ป็นหนุ่ม อย่.างเต็มตัวมีส่วนสูงถึง18 .0 เซนติเมตรเชียว.ซึ่ง.ถือว่าสู.งมาก ๆคนหนึ่งเเถมยิ่งโตก็ยิ่งห ล่ ออีกตั้ง หาก

ภาพของน้อ.งทิกเก อร์แล ะคุณ แม่นิ.โคล

และล่าสุดช่วงวันหยุดสงกรา นต์.คุณ เเม่ นิโคลก็.ได้ โ .พสต์คลิ ปวีดี.โอและภา พ สุดอบอุ่นผ่านอิ.นสตราแกรมส่วน.ตัวข.องเธอ.เอ.งเป็.นค ลิปใ.น ข ณะที่ลูกชายของเธ.อ’น้องทิ. กเกอร์’ก้ มกราบและ.มา ขอพรกับเธอ เ.นื่องในวันปีใ.หม่นั่น เอ. .ง.

ภาพของน้อ. งทิกเกอร์แ.ละคุณแม่นิโคล

โดย เธอก็ได้ระบุข้อคว .ามไว้ว่า  “HappySong.kr.ank.a#ชื่นใจ ของ.momm y#nikkitigge r.”ทำเอาชาวเน็ ตพากันชื่น.ชมในความน่ารั.กและ ความหล่อของน้องทิกเก.อร์ไ ม่ หยุดไม่.หย่อนกันเลยทีเดี ยว

ภาพของน้อ.งทิกเกอร์และคุณแ ม่นิโ คล

.ภาพของน้องทิกเ.กอร์และ คุณแม่ นิโคล

ภาพข.องน้องทิ.กเกอร์และคุณแม่นิโคล.

ภาพของน้องทิ กเกอร์แล ะ.คุณ แม่นิ โคล

ภาพของน้องทิกเกอร์ และคุณ แ .ม่นิ โคล

ภาพของ.น้ องทิกเกอร์แ.ละคุณแม่นิโคล

ภาพ ขอ. งน้องทิกเกอร์และคุณแ ม่นิโคล

ภ าพของน้ องทิกเ.กอร์และคุณแม่นิโคล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *