พี่สาวมีล่า โต้ เรื่องเกิดมา2ปีแล้วออกมาพูดทำไม!!!

เจนนี่ พี่สาว มีล่า ออกมาชี้แจง พร้อมโต้ เรื่องเกิดมา 2ปีแล้ว พูดทำไมต้องการอะไร

สำหรับเรื่องราวสุดช็.อกที่เหล่าแฟนค.ลับ พึ่งรู้ได้ไม่นาน ก็คือเรื่องของ อดีตนักร้องสาว มีล่า Kamikaze ที่ออกมาเล่าเหตุการณ์อันน่าสะเทือนใจที่ ตนเอ.งเคยถูกน้อง.ชายทำร้ายร่าง.กาย เกือบตาย!!!

ภาพของมีล่าภาพของมีล่า

ซึ่งในตอนนั้นมีล่.าเอง ก็ได้บอกว่า. ทางครอบครัวนั้น ยังคงปก.ป้องน้องชายอย่.างสุดความสามารถ และปล่อยให้เรื่องมันจางหายไปเอง โดยตัวมีล่า ต้องเป็นคนที่ออกมาจากบ้าน ใช้ชชีวิตแบบระแวงไป.ทุกสิ่งเพราะ ไม่รู้ข้อมูลเลยว่า ตอนนี้น้องชายตนเองอยู่ไหน และจะกลับมาทำร้ายตนอีกหรือไม่ ถึงขั้นทำให้มีล่านั้น ต้องพบจิตแพทย์ และเป็นโรคจิต ซึ่งก็คือ PTDS นั่นเอง

ภาพของมีล่า

ตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อสองปีที่แล้ว มีล่าก็ย้ายตัวเองออกมาอยู่ข้างนอก มาอยู่กับแฟนหนุ่มแทน มีล่าได้บอกอีกว่า ถ้าไม่มีแฟนหนุ่ม และเพื่อนๆที่คอยให้กำลังใจในวันนั้น มีล่าเองก็ไม่รู้จะออกมาอย่างไง

ภาพของมีล่าและแฟนหนุ่ม

จนกระทั่งมีกระแสวิพากษ์ วิจารณ์กันมากมายเกี่ยวกับครอบครัวของมีล่า บ้างก็ว่าทำไมเข้าข้างแต่น้องชาย ไม่ห่วงตัวมีล่าบ้าง กลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้าง ซึ่งพี่สาวแท้ๆ ของมีล่า ก็คือ เจนนี่ The star 12

ภาพของมีล่า

ก่อนหน้านี้ทางฝั่งเพื่อนของ เจนนี่ก็ได้ออกมาพูดปกป้องทางฝั่งครอบครัวมีล่าว่า ทำไมชาวเน็ตถึงตัดสินคนจากการฟังความข้างเดียว ครอบครัวมีล่า ก็มีเหตุผลเหมือนกัน ให้รอฟังฝั่งทางแม่และพี่สาวมีล่าด้วย ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อีกเช่นเคย ว่า เรื่องมันรุนแรง ขนาดนี้ ยังต้องรอฟังอะไรอีก ชาวเน็ตก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย

ภาพของมีล่า

จนกระทั่งล่าสุด เจนนี่ รติพันธ์ พี่สาวแท้ๆ ของมีล่า ได้ออกมาพูดถึงเหตุการณ์เมื่อ 2 ปีที่แล้วบ้าง เป็นคำชี้แจงทางฝั่งครอบครัวของมีล่า และวอนขอให้ชาวเน็ตเลิกโจมตี ด่าทอ คุณแม่ของตน เพราะทางครอบครัวพยายามอย่างดีที่สุดแล้ว และไม่ได้ไม่รักน้องสาว แต่รักทั้งสองคน และพยายาม หาทางออกให้ และยังระบุอีกว่า เรื่องเกิดมา 2 ปีแล้วทำไมจึงเพิ่งอ.อกมาพูดต้.องการอะไร แล้วความสัมพัน.ธ์ของพี่น้.อง ว่าเป็น.อ.ย่างไร

ภาพของเจนนี่ ภาพของเจนนี่

โดยเจนนี่ พี่สาวของมีล่า ด้ออกมาโพสต์ในไอจี โดยมีข้อความว่า “เจนนี่ขอโทษที่ออ.กมาพู.ดช้า เพราะทั.นทีที่ข่าวนี้ออกมา ต้องดูความรู้สึกคุณ.แม่แล.ะญาติผู้ใหญ่ที่ได้รับ.ผลกระทบจากเรื่อ.งนี้ก่อนค่ะ เจนนี่เลยจำเ.ป็นต้องใช้เวลาจั.ดการเรื่องในครอบ.ครัว ก่อนที่จะมีโ.อกาสได้มาเรียบเ.รียงเรื่องราวทั้งหม.ดมาเล่าให้.ฟังดังต่อไปนี้ ก่อนอื่น.อยากจะขอควา.มกรุณาหยุดโจมตีคุ.ณแม่นะคะ ไม่มีแม่คน.ไหนไม่รักลู.ก ลูกเจ็บ ลูก.ทะเลาะกัน ค.นเป็นแม่เ.จ็บยิ่งกว่า ลูก.ผิดก็ว่าไปตา.มผิด ไม่เคยปก.ป้องฝ่ายไ.หน แต่เรื่องที่ทุก.คนได้ฟังและตีคว.ามกันไปเป็น.แค่เสี้ยวเ.ดียวของเรื่อ.งทั้งหมดเท่านั้น .แม่และเจนนี่เ.ป็นห่วงน้องทุกคนมาก .และทำให้น้อง ๆทุก.อย่างเท่าเทียมกันมา.เสมอ เท่าที่เร.าจะทำได้ ทั้งซั.ผ้าให้ เปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้.ตลอด ดอย.ดูแลรับส่ง หาคอน.โดให้ ทั้งเรียกตำรว.จและหา.โรงพยาบา.ลที่ดีที่สุด

ภาพชี้แจงจากไอจีเจนนี่

ที่ผ่านมาพาน้อง.ไปรักษา จะได้หาย จะได้กลั.บมาเป็นครอ.บครัวอย่างครอบค.รัวอื่น พอน้องสา.วได้ออกมา.ชี้แจงแบบนั้น ทำให้แม่ถูก.คนอื่นด่า มันเจ็บ.ปวดมากเ.ลยค่ะ เรื่องเกิดมา 2 ปี ทำไมเพิ่งมาอ.อกมาพูด ต้อ.งการอะไรกันแน่ เจนนี่โดน.ถล่ม เจนนี่.ยอมรับได้ แต่.ถ้าแม่โดนตำ.หนิ โดนถ.ล่ม ทั้งที่ ไม่ใ.ช่เรื่องจริง เจนนี่รั.บไม่ได้จริงๆ ปกติ.แม่จะเป็นคนที่เ.ข้มแข็.งมาก แด่ต.อนนี้กิน.ไม่ได้นอนไ.ม่หลับร้องไห้อ.ยู่เรื่อยๆ กราบขอเวลาทุ.กคนอ่านคว.ามจริงฝั่งของเจนนี่บ้างนะคะ”

ภาพของเจนนี่

และยังได้โพสต์อีกอันซึ่ง ได้อธิบายความสัมพันธ์ของพวกเราพี่น้อง ของครอบครัวมีล่า ซึ่งมีข้อความดังนี้

ภาพชี้แจงจากไอจีเจนนี่

“เรา 3 คนพี่น้องอา.ศัยอยู่บ้านเดียวกั.นตั้งแต่เกิด แต่ตลอ.ดมาโดยเฉพา.ะช่วง 10 ปีหลัง ทั้งน้องสาวและน้องชายมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน.อยู่ตลอด ทั้งคู่ต่างรุน.แรงใส่กัน ทั้งคู่.มีการใช้อาวุธข่มขู่.กันทั้งสอง.ฝ่าย เจน.นี่และแม่ซึ่งอยู่.ในฐานะคนกลางมีคว.มลำบากใ.จมาโดยตลอด ทั้งคู่คื.อน้อง ทั้งคู่คือลู.กแม่ เคย.มีเหตุการณ์.ทะเลาะกั.นรุนแรง 1 ครั้ง ทำให้.แตกหัก  เลิ.กคุยกันไ.ปเลยช่วงนั้น  เป็น.ช่วงที่น้องสาว.ไปๆมาๆระหว่างต่.างประเทศและไทย เพื่อเรี.ยนต่อ  ตอนที่น้.องสาวอยู่บ้าน.จะส่งน้องชายไป.ต่างจังหวัด แล้วตอ.นน้องสาว.กลับต่างประเทศ ถึงจะใ.ห้น้องชายกลับมาอยู่บ้าน เพื่อปกป้องจิตใ.จของทั้ง.สองฝ่าย  หลังจากนั้นไม่นานน้.องชายก็เริ่ม.ป่วยเป็นซึ.มเศร้า แม่แ.ละเจนนี่ เลยพาน้.องไปรักษาอากา.รซึมเศร้า  และพยา.ยามหาวิธีที่.จะทำให้เขาดีขึ้นพอเริ่มอา.การดีขึ้นทุก.คนจึงก.ลับมาอยู่บ้านด้วยกันอีกครั้ง”

ภาพของเจนนี่และคุณแม่ภาพของมีล่า คุณแม่ และเจนนี่

และยังพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งชี้แจงจากทางฝั่งพี่สาวของมีล่านั่นเอง

ภาพชี้แจงจากไอจีเจนนี่ ภาพชี้แจงจากไอจีเจนนี่ ภาพชี้แจงจากไอจีเจนนี่ ภาพชี้แจงจากไอจีเจนนี่ ภาพชี้แจงจากไอจีเจนนี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *