“อั้ม อธิชาติ-นัท มีเรีย” โพสต์หวาน ครบรอบแต่งงาน 7 ปี

เ.ป็นอีกหนึ่ งคร อ.บครัวที่สุด แสนจะอบอุ่นพร ะเอกสุดหล่ออย่า.งหนุ่มอั้ม อธิชาติ และภรรยาสาวนัท มีเรีย ซึ่งเวลาผ่า.นไปไวม.ากเขาทั้งคู่ได้.แ.ต่งงานกันมาถึง 7 ปี แล้.วเรียกไ.ด้ว่.ารั กกั นมาอย่างยา.วนานมากจริ.งๆ

ภ.าพของ หนุ่ มอั้ม อธิชาติและส.าว นัท มีเรี.ย

และล่าสุดหนุ่ม อั้ม.ไ ด้โพ.สต์ค.ลิปวันแต่งงานผ่า นอิ นสตราแกรมส่วนตัวพ.ร้อมกับระบุข้อความไ.ว้ว่า “คร บรอบ 7 ปี A.nniversary มีความสุขมากๆนะ.รักนะเป็ดน้อยของพี่ @myriabenedetti.”

ภ าพของโพสต์จา.กหนุ่ม .อั้มอธิชา.ติ

ส่วนท .างด้านข องสาวนัท มีเ.รียก็โพสต์ค ลิปแต่ง.งานเช่นกั.นเขียนข้ อคว.า มไว้ว่า ” Hap.py7thW edding A nnivers.ary.!🎉l always lo ve you. 🤍❤️สิ.ริ.รว .ม 12 ปีถ้วน 1 โหลปีนะคะ😘@.atichar.t9 .14/0 .4/21#at.icha rt.9#my.riabenedett i”

ภาพของโพสต์ จากสาวนัท มี.เรีย

ภาพขอ งหนุ่ม.อั้ม อธิ.ชาติแล.ะ.ส าวนัท มี.เรีย

ภาพของห.นุ่มอั้ม อธิชาติและส.าวนัท มีเ รีย

ภาพของหนุ่มอั้ม อธิชาติและสาวนัท.มีเรีย

ภาพของหนุ่มอั้ม อธิชาติและสาวนัท มีเ รีย

ภาพ.ของหนุ่ม อั้มอธิ.ชาติและ สาวนัท มีเ รีย

ภาพ ของหนุ่มอั้ม.อธิชาติและสาว.นั ทมีเรีย

ภา พของหนุ่มอั้มอ ธิชาติและสาวนัท มี เรีย

ภาพของหนุ่ม.อั้มอธิชา ติและ สาวนั.ทมีเ รีย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *