ผลสำรวจคนไทยตกงานกว่า6ล้านคน

ล่าสุดวันนี้15 เม.ย. 64 นางเข็มเพชร เลนะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุ.ขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สถานการณ์การโควิด-19แต่ละระลอก สร้างผลกระทบโดยตรงกับวัยแรงงานอย่างมาก

ภาพของ นางเข็มเพชร เลนะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาส

เหตุทำให้เศรษกิจหยุดชะงัก แถมทั้งกระทบต่ารายได้และความเป็นอยู่ของประชาชน หลายครัวเรือน โดยจากการสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบสูงสุดจากโควิด-19 โดยสำนักงานสถิติแ.ห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกับสถานบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) อีกมทั้งองค์การทุนเพื่อเด็กแ.ห่งสหประชาชาติ(UNICEFTHAILAND)2563

เป็นเพียงภาพประกอบสำหรับบทความเนื้อหา

โดยเพราะสำรวจ ได้ออกมาพบว่า ประชาชนกลุ่มอายุประมาณ 15-24ปี โดยเฉพาะนักศึกษาปี4 ที่กำลังจะเรียบมีแนวโน้มว่าจะว่างงาน

เป็นเพียงภาพประกอบสำหรับบทความเนื้อหา

เนื่องจากภาคเอกชนชะลอการจ้างงาน จึงทำให้ลดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะในการประกอบอาชีพจากการไม่ได้เข้าสู่ระบบการจ้างงานร้อยละ 14 หรือกว่า 1.3 ล้านคน และวัยทำงานที่เป็นคนว่างงานร้อยละ 17.9 หรือกว่า 6 ล้านคน

เป็นเพียงภาพประกอบสำหรับบทความเนื้อหา

แถมมากกว่านั้น ยังได้ตรวจพบว่า แรงงานทั้งในและนอกระบบส่วนมากยังไม่มีแผนการออม ทำให้ไม่มีเงิ.นจ่ายในยามฉุกเฉิน

เป็นเพียงภาพประกอบสำหรับบทความเนื้อหา

นางเข็มเพชร กล่าวต่อว่า สสส. ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงริเริ่มโครงการ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะโดยมีเป้าหมายสนับสนุนทุนให้ประชาชนที่สนใจ 100 โครงการ โครงการละ 50,000-100,000 บาท ภายใต้ประเด็นการทำงาน 3 ด้าน

ภาพของ นางเข็มเพชร เลนะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาส

คือ 1.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และทักษะด้านการเ.งิน เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตวิถีใหม่ในสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมการลงทุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใช้พลังกลุ่มแก้ปัญหา เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง

เป็นเพียงภาพประกอบสำหรับบทความเนื้อหา

2.ส่งเสริมให้คนในชุมชนพัฒนาแ.หล่งอาหาร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เป็นเพียงภาพประกอบสำหรับบทความเนื้อหา

และ 3.ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ-รายได้ ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้

เป็นเพียงภาพประกอบสำหรับบทความเนื้อหา

เกิดกิจกรรมสุขอนามัยในย่านชุมชน เช่นตลาดสด ตลาดนัด ร้านอาหาร โดยมีพื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด

เป็นเพียงภาพประกอบสำหรับบทความเนื้อหา

เมื่อช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด และพื้นที่ควบคุมที่ได้รับผลกระทบจาก C V-19 อีก 14 จังหวัด โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนมกราคม 2565

เป็นเพียงภาพประกอบสำหรับบทความเนื้อหา

สสส. หวังเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการอยู่รอด มุ่งสานพลังระดับพื้นที่ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากC V-1 9 ด้วยนวัตกรรมกลไกที่ทันต่อสถานการณ์ รวดเร็วและคล่องตัว

เป็นเพียงภาพประกอบสำหรับบทความเนื้อหา

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเสนอโครงการเข้ามาขอสนับสนุนทุนผ่านหน่วยจัดการ (Node) 5 หน่วยจัดการครอบคลุมทุกภูมิภาค ขณะนี้มีประชาชนสนใจเสนอโครงการแล้วกว่า 100 โครงการซึ่ง สสส. จะพิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการขับเคลื่.อนโครงการ

เป็นเพียงภาพประกอบสำหรับบทความเนื้อหา

โดยหน่วยจัดการจะเป็นพี่เลี้ยงจัดกระบวนการเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้รับทุนที่ผ่านการคัดเลื.อกเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและติดตามได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจสร้างสรรค์โอกาส www.facebook.com/Section6TH ผอ.สำนักสร้างสรรค์โอกาส สสส. กล่าว

เป็นเพียงภาพประกอบสำหรับบทความเนื้อหา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *