“เจี๊ยบ โสภิตนภา” อวดหุ่นในวัยเลข 4

เป็นอีก .หนึ่งนัก.แสด.งคนสวยไม่ ว่าเวลาจะผ่าน.ไปเท่าไหร่เธ อคนนี้ก็ยังคงส.วยเป๊ะเ.ห มือนเดิมสำหรับคุณ เจี๊ยบโส.ภิตนภาซึ่ง เธ อนั้นต.อนนี้อายุ44ปีแ ล้วแต่ก็ยั งคงควา.มสวยหุ่นดีเ หมือนเดิม

ภาพของสาวเ.จี๊ยบ โสภิตนภา

แล.ะล่ าสุด.เมื่อไม่น.านมา นี้สา.วเจี๊ย บ ก็ได้โ พส.ต์ภาพผ่านอินสตราแก รมส่วนตัวเป็นภาพที่เธอนั้.นสวม.ชุดว่ ายน้ำสีข.าวอว ด หุ่นส วยๆซึ่งบอกไ ด้.เลยว่าทั้งแซ่ บและเปรี๊ย.วสุด.ๆอีกทั้งเธอยังแ ลดูหน้.าเด็กมาๆอีกด้ วย

ภาพของส าวเจี๊ยบ โสภิตนภา

ซึ่งหลังจา กที่ เธ.อนั้นโพสต์ภา พดังกล่าวลงไ.ปงาน .นี้ ทำให้แ.ฟนคลั บพ.ากันม.าแสดงคว ามคิดเห็น กันอย่างมากชื่นชมในหุ่นของ .ตั.ว.เธอนั่นเองเ รี ยก.ได้ว่า.ได้ใจแฟนคลั บไ ปรั วๆ.เลยทีเดียว

ภาพขอ.งคอ.มเมนต์จากชา วเน็ต

ภ าพของค อมเ.ม นต์จ ากช าวเ น็ต.

ภาพของสาวเจี๊ ยบ โ สภิต.น.ภา

ภ าพของสาวเจี๊.ยบ โสภิต นภา

ภาพของสาว.เจี๊ยบ โสภิต นภา.

ภาพของสาวเจี๊ยบ .โสภิตนภา

ภ าพของสาวเ.จี๊ยบโ สภิตน ภา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *