ราศีไหน!!! เผยดวง 4 ราศี ช่วงนี้ต้องสู้ด้วยตัวเอง เป็นที่พึ่งให้คนอื่น พึ่งพาใครไม่ได้ ดิ้นรนเอง

ภาพดวงราศี

ดวงชะตา.ในช่ว.งนี้ขอ.งปต่ละราศี ก็จะมีกา.รเปลี่ยนแป.ลงไป ทั้งเปลี่ยนแ.ปลงไปใน.ทางที่ดี.ขึ้น และเปลี่.ยนแปลง.ไปในทางที่แย่ลง อาจจะ.ทำให้.ต้องระ.มัด.ระวังกันเ.ป็.นพิเศษ.

ภาพคนเครียด ภาพคนเครียด

อาจารย์อ.อย ได้อ.อ.กม.าพูดถึง ดวงของ 4 ราศี ซึ่งเป็นดวงชะตา.ในเดือ.นเม.ษ.ายน ใ.นเพจ ดวง 12 ราศี ซึ่งบ.อก.ไว้ว่า 4 ราศี จะมีขีวิตที่ต้องเ.ป็นที่พึ่งให้.คนอื่นต.ลอด ชีวิตต้.องทำ.อะไรด้.วย.ตัวเอง ต้.องสู้ห.น่.อย พึ่ง.พาใครไ.ม่ได้ ต้.องหาท.า.งเอง ดิ้น.รนเอง

ภาพดวง

ซึ่งราศี 4 ราศี.นั้น ที่มีเก.ณฑ์นี้คือ .ราศี.เมถุน ราศีกรกฎ ราศีตุลย์ ราศีธนู ซึ่ง 4 ราศี.นี้.นั้น ก็ต.า.มที่บ.อกไป คือ.จะต้อ.งสู้.ด้วยตั.วเอง ดิ้นร.นห.าทางเอง. เห.นื่อยห.น่อย พึ่งใ.ครไม่ได้ แต่.จะต้อ.งมีคนอื่น.มาพึ่.งพาเรา.

ภาพของราศีธนูภาพของราศีตุลย์ภาพของราศีกรกฏภาพของราศีเมถุน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *